:

Wat is een Ketencontract?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een Ketencontract?
  2. Hoe werkt de ketenregeling?
  3. Wat is ketensysteem?
  4. Wat is de Aanzegtermijn?
  5. Wat is een gesloten overeenkomst?

Wat is een Ketencontract?

Een tijdelijk contract gaat over in een vast contract als sprake is van een keten van meer dan drie tijdelijke contracten. Het vierde contract geldt dan als aangegaan voor onbepaalde tijd. Daarvoor moet tussen deze tijdelijke contracten niet meer dan zes maanden zitten.

Hoe werkt de ketenregeling?

De huidige ketenregeling bepaalt dat maximaal drie tijdelijke contracten elkaar mogen opvolgen in een periode van drie jaar. Na het verstrijken van drie jaar, of na het aflopen van het derde tijdelijke contract, ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als het dienstverband doorgaat.

Wat is ketensysteem?

Het periode- en ketensysteem is een wettelijk systeem binnen het arbeidsrecht voor reguliere werkgevers. In dit systeem staat omschreven hoeveel tijdelijke contracten een werkgever over een bepaalde periode mag geven.

Wat is de Aanzegtermijn?

Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden of langer af? Dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet.

Wat is een gesloten overeenkomst?

Het sluiten van een overeenkomst, is een rechtshandeling die is gericht op een rechtsgevolg (bijvoorbeeld het wijzigen van rechten en plichten). Dat houdt in, dat handelingen die niet gericht zijn op een rechtsgevolg, geen overeenkomst kunnen zijn.