:

Wat betekent het woord eenvoudig?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent het woord eenvoudig?
  2. Wat is een ander woord voor afgezaagde opmerking?
  3. Wat betekent brutaliteit?
  4. Wat is het tegenovergestelde van gewoon?
  5. Wat afgezaagd?

Wat betekent het woord eenvoudig?

eenvoudig - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet ingewikkeld ♢ De oefeningen die je moet maken zijn eenvoudig. 2. zonder overdaad of vertoon ♢ Hij draagt een eenvoudige uitrusting.

Wat is een ander woord voor afgezaagde opmerking?

afgezaagd (bn): alledaags, clichématig, flauw, gewoon, melig, oud, oudbakken, passé, verouderd, versleten, zouteloos.

Wat betekent brutaliteit?

v. (-en), het brutaal-zijn; onhebbelijke vrijpostigheid, onbeschoftheid, uitdagende lompheid; (concr.) uiting, daad van brutaliteit.

Wat is het tegenovergestelde van gewoon?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): gewoon ≠ abnormaal, bijzonder, buitengewoon, buitensporig, curieus, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, extreem, gek, hoogst, merkwaardig, ongewoon, pathologisch, raar, speciaal, typisch, uitzonderlijk, vreemd, wonderlijk.

Wat afgezaagd?

Als iets afgezaagd wordt genoemd, wil dat zeggen dat het zo vaak gezongen, gespeeld, gezegd, geschilderd, beweerd, behandeld, gebruikt of (na)gemaakt is dat het nu alleen maar een gevoel van verveling opwekt. Afgezaagd werd oorspronkelijk gezegd van een muziekstuk dat men tot vervelens toe op de viool had horen spelen.