:

Waar is de Staat der Nederlanden geregistreerd?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Waar is de Staat der Nederlanden geregistreerd?
  2. Wie vertegenwoordigt de Nederlandse staat?
  3. Is de Staat der Nederlanden een bedrijf?
  4. Wat valt er onder de Nederlandse staat?
  5. Wat valt er onder de Staat der Nederlanden?

Waar is de Staat der Nederlanden geregistreerd?

Mark Rutte is directielid van het bedrijf genaamd: 'Staat der Nederlanden'. Nederland is een privaat bedrijf en is geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 40-.

Wie vertegenwoordigt de Nederlandse staat?

De Staat der Nederlanden draagt niettemin rechten en plichten voor de behartiging van de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden en een minister is ook in de hoedanigheid van minister van het Koninkrijk bevoegd de Staat te vertegenwoordigen.

Is de Staat der Nederlanden een bedrijf?

De startdatum van het bedrijf de 'Staat der Nederlanden' en/of 'De Nederlandse Regering' is rond 1848 en is een wereldwijde moedermaatschappij met 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur. Het Ministerie van Financiƫn is separaat geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 41-.

Wat valt er onder de Nederlandse staat?

Het Koninkrijk der Nederlanden, dat bestaat sinds 1813, is een soevereine staat waarbinnen sinds 2010 vier landen worden onderscheiden: Nederland, Aruba, CuraƧao en Sint Maarten.

Wat valt er onder de Staat der Nederlanden?

Tot de Staat der Nederlanden behoren alle ministeries, de gerechten, de Hoge Colleges van Staat en de zelfstandige bestuursorganen (zbo's) zonder eigen rechtspersoonlijkheid.