:

Wat met eenmanszaak bij scheiding?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat met eenmanszaak bij scheiding?
  2. Wat met bvba bij scheiding?
  3. Hoeveel alimentatie als ZZP er?
  4. Wat is een vennootschap van aanwinsten?
  5. Waarom 12 jaar alimentatie?

Wat met eenmanszaak bij scheiding?

Als echtgenoten gaan scheiden moet de tussen hen bestaande gemeenschap van goederen worden gedeeld. Zo ook het ondernemersvermogen van de eenmanszaak van één van de echtgenoten, mits de eenmanszaak nog bestaat op het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend.

Wat met bvba bij scheiding?

Wanneer de aandelen op uw naam staan en u bent getrouwd onder dit huwelijksstelsel, dan bent u eigenaar van de aandelen. In dergelijk stelsel is er namelijk geen gemeenschappelijk vermogen tussen partijen. In geval van echtscheiding zullen deze aandelen u toekomen en kan uw partner hier geen aanspraak op maken.

Hoeveel alimentatie als ZZP er?

Variabele inkomsten en alimentatie Je inkomsten variëren altijd als zzp'er. Voor de een wat meer dan de ander, maar vast is het nooit. Terwijl de Tremanormen die rechters en advocaten hanteren voor het bepalen van alimentatie van vaste inkomsten uitgaan. Zodoende wordt al snel naar de afgelopen 3 á 4 jaar gekeken.

Wat is een vennootschap van aanwinsten?

Zoals geafficheerd door de overheid wordt in realiteit het vaakst gekozen voor het wettelijk stelsel, zijnde een huwelijksvermogensstelsel van gemeenschap van aanwinsten. Kort gezegd betekent deze gemeenschap van aanwinsten dat alles wat een echtgenoot tijdens het huwelijk verdient, gemeenschappelijk is.

Waarom 12 jaar alimentatie?

Zijn jullie langer dan vijf jaar met elkaar getrouwd of hebben jullie samen kinderen, dan geldt de maximale termijn van 12 jaar. Na deze 12 jaar stopt de alimentatieplicht en kun je gewoon stoppen met betalen. Gaat de ex in de tussentijd samenwonen, dan komt daarmee ook het recht op partneralimentatie te vervallen.