:

Wie is verantwoordelijk voor KLIC melding?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wie is verantwoordelijk voor KLIC melding?
 2. Wie is verantwoordelijk voor graafschade?
 3. Wat is een KLIC Orientatieverzoek?
 4. Wie is de grondroerder?
 5. Hoeveel mag een KLIC-melding afwijken?
 6. Hoe diep liggen leidingen in de grond?
 7. Wat kost een KLIC melding Kadaster?
 8. Hoeveel mag een KLIC melding afwijken?
 9. Wat betekend KLIC melding?
 10. Wat is graafschade?
 11. Wat is de Grondroerdersregeling?

Wie is verantwoordelijk voor KLIC melding?

Op de grondroerder rust, op grond van artikel 2 lid 3 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), de plicht om een Klic-melding te doen en om zorgvuldig te graven. Bij nalaten van deze wettelijke plicht staat bij graafschade aansprakelijkheid van de grondroerder, behoudens uitzonderingen, vast.

Wie is verantwoordelijk voor graafschade?

Raak je tijdens je graafwerkzaamheden een leiding, dan ben je daarvoor bijna altijd aansprakelijk. Een recent gepubliceerde uitspraak bevestigt nog maar eens dat een (zeer) zware onderzoeksplicht rust op de uitvoerder van graafwerkzaamheden (de grondroerder).

Wat is een KLIC Orientatieverzoek?

Met een Oriëntatieverzoek krijgt u informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Bovendien krijgt u de contactgegevens van de verantwoordelijke netbeheerders. Met de informatie die u krijgt naar aanleiding van een oriëntatieverzoek mag u niet graven.

Wie is de grondroerder?

Grondroerder, opdrachtgever en graafwerkzaamheden De grondroerder is niet degene die feitelijk de graafwerkzaamheden verricht, maar degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden verricht.

Hoeveel mag een KLIC-melding afwijken?

Dat is afhankelijk van de overtreding en de omstandigheden. Er is daarom geen vast bedrag in de wet opgenomen. Boetes kunnen variëren van € 1000,- tot € 20.000,-.

Hoe diep liggen leidingen in de grond?

Kabels en leidingen liggen tussen de 30 cm en 1 meter diep, maar dit kan door grondzakking, ophoging enzovoort behoorlijk afwijken. Ruikt u bij het graven een gaslucht? Meld dit dan direct via het landelijk storingsnummer voor Elektriciteit en Gas: .

Wat kost een KLIC melding Kadaster?

Het verzorgen van de klic melding kost € 84,42 inclusief het opmaken van een rapport en een digitale en papieren aanlevering hiervan. De verkregen ondergrondse kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Hoeveel mag een KLIC melding afwijken?

Dat is afhankelijk van de overtreding en de omstandigheden. Er is daarom geen vast bedrag in de wet opgenomen. Boetes kunnen variëren van € 1000,- tot € 20.000,-.

Wat betekend KLIC melding?

Een KLIC-melding is een melding die u doet aan het Kadaster voordat u gaat graven. Deze melding is wettelijk verplicht wanneer u gaat graven met een machine. Zodra u een KLIC-melding heeft gedaan ontvangt u van het Kadaster gegevens om de kabels en leidingen van een locatie in te zien.

Wat is graafschade?

Graafwerkzaamheden kunnen kabels en leidingen in de grond beschadigen. De overheid wil dit zo veel mogelijk voorkomen, omdat deze schade veel geld kost. Daarom heeft de overheid regels voor graafwerkzaamheden.

Wat is de Grondroerdersregeling?

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), ook wel grondroerdersregeling genoemd, is een Nederlandse wet die op in werking is getreden. Sinds 1 oktober 2008 is het verplicht om bij elke 'mechanische grondroering' een graafmelding bij het Kadaster te doen.