:

Wat werkt bij partnergeweld?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat werkt bij partnergeweld?
  2. Hoe begint huiselijk geweld?
  3. Wat werkt bij huiselijk geweld?
  4. Wat zijn kenmerken van huiselijk geweld?
  5. Wat is vrouwenmishandeling?

Wat werkt bij partnergeweld?

Een uithuisplaatsing van de pleger brengt rust en biedt de achterblijvende partner ruimte om zelf hulp te zoeken en gebruik te maken van het sociale netwerk. Meer over een effectieve aanpak van preventie en hulpverlening gericht op (ex)partnergeweld vindt u in het Wat Werkt dossier.

Hoe begint huiselijk geweld?

Dat kan komen doordat iemand in zijn eigen opvoeding niet heeft meegekregen hoe hij of zij dat kan doen. Soms heeft iemand vroeger heftige gebeurtenissen meegemaakt, waardoor het lastig kan zijn om je naar iemand anders kwetsbaar op te stellen. Het kan dan moeilijk zijn om met iemand anders een goede relatie te hebben.

Wat werkt bij huiselijk geweld?

Voor de aanpak van huiselijk geweld zijn tijdige onderkenning, scherpe risicotaxatie, snelle en doeltreffende interventies, hulp voor slachtoffers en voor plegers nodig. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn interventies: methoden die de professional kan inzetten om zijn of haar doel te bereiken.

Wat zijn kenmerken van huiselijk geweld?

Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. Een kenmerk van huiselijk geweld is de omstandigheid dat dader en slachtoffer (waaronder ook minderjarige slachtoffers) desondanks - en soms noodgedwongen – blijvend deel uitmaken van elkaar's leef- en woonomgeving.

Wat is vrouwenmishandeling?

Vrouwenmishandeling betekent in de regel lichamelijk en/of geestelijk geweld tegen vrouwen door hun (ex-)partner. Om die reden wordt vrouwenmishandeling geschaard onder huiselijk geweld. Het is een manier om macht uit te oefenen. Vrouwenmishandeling kan heel ver gaan en het leven van het slachtoffer tot een hel maken.