:

Wat betekent publiekelijk?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat betekent publiekelijk?
 2. Wat is een private instelling?
 3. Wat zijn publieke figuren?
 4. Hoe schrijf je privé adres?
 5. Hoe schrijf je prive detective?
 6. Wat betekent de private sector?
 7. Wat zijn publieke personen?
 8. Welke soorten publiek zijn er?

Wat betekent publiekelijk?

bw., openbaar: ten aanschouwen of aanhoren van iedereen: hij werd geprezen.

Wat is een private instelling?

Dat deel van de economie dat niet in handen is van de overheid, zoals particuliere huishoudens, ondernemingen en (niet door de overheid gecontroleerde) financiële instellingen.

Wat zijn publieke figuren?

Publieke figuren moeten zich meer laten welgevallen dan de gemiddelde burger. Daarbij gaat het om personen die politieke of maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, Bekende Nederlanders, en anderen die zich in het publieke debat mengen.

Hoe schrijf je privé adres?

Het bijvoeglijk naamwoord privé wordt in samenstellingen vast aan het grondwoord geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na het bijvoeglijk naamwoord staan. Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na privé verplicht.

Hoe schrijf je prive detective?

privédetectives (meerv.) De Privédetective wordt ook wel een particulier rechercheur genoemd. De Privédetective probeert misdrijven of onrechtmatige daden op te lossen of te voorkomen.

Wat betekent de private sector?

Toelichting. Voor het deel van het economisch leven dat voor eigen rekening handel drijft, produceert en dergelijke kunnen verschillende benamingen gebruikt worden: particuliere sector, private sector, privésector, commerciële sector en bedrijfsleven. Al deze combinaties behoren tot de standaardtaal.

Wat zijn publieke personen?

Publieke figuren moeten zich meer laten welgevallen dan de gemiddelde burger. Daarbij gaat het om personen die politieke of maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, Bekende Nederlanders, en anderen die zich in het publieke debat mengen.

Welke soorten publiek zijn er?

· Probeer in te schatten welke voorkennis je publiek heeft....
 • Een bepaalde lezer of luisteraar. · Iemand die je kent: een vriendin. · Iemand die je niet kent: een wethouder.
 • Een groep lezers of luisteraars met duidelijke kenmerken: je klas.
 • Een groep lezers of luisteraars met vage kenmerken: jongeren.