:

Wat als medewerkers geen OR willen?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat als medewerkers geen OR willen?
  2. Wie controleert de ondernemingsraad?
  3. Wat als niemand in de ondernemingsraad wil?
  4. Wat zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad?
  5. Wat is een personeelsvergadering?
  6. Is het hebben van een OR verplicht?
  7. Welke plichten heeft een OR?
  8. Wat is het verschil tussen een personeelsvertegenwoordiging en een personeelsvergadering?
  9. Heeft een personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht?
  10. Hoe zet je een personeelsvereniging op?

Wat als medewerkers geen OR willen?

Het is wel mogelijk dat medewerkers je voor de rechter dagen als je weigert om een ondernemingsraad in te stellen. Op grond van de Wet op de economische delicten kan de rechter je dan een sanctie opleggen. Volgens deze wet kan het gaan om een hechtenis van maximaal zes maanden, een taakstraf of een geldboete.

Wie controleert de ondernemingsraad?

Ondernemingsraden hebben niet alleen met een bestuurder te maken maar ook met toezichthouders. Dat kan een raad van commissarissen (RvC) zijn of een raad van toezicht.

Wat als niemand in de ondernemingsraad wil?

Wat is de regel als niemand binnen het bedrijf zich beschikbaar stelt voor het or-lidmaatschap? Wanneer niemand zich beschikbaar stelt voor de ondernemingsraad, dan blijft de plicht op de ondernemer rusten (indien hij meer dan 50 medewerkers heeft) vanuit de Wet op de ondernemingsraden om een or in te stellen.

Wat zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad?

De Wet op de Ondernemingsraden geeft de ondernemingsraad (OR) een aantal rechten. Deze bevoegdheden zijn: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie van de werkgever. Vooraf duidelijke afspraken maken over het proces helpt in de samenwerking tussen de OR en bestuur of directie.

Wat is een personeelsvergadering?

Een personeelsvergadering is een bijeenkomst (in werktijd) van de werkgever met alle medewerkers. In deze vergadering worden de medewerkers geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen je bedrijf.

Is het hebben van een OR verplicht?

Voor ondernemingen of organisaties met 50 of meer medewerkers is een ondernemingsraad (OR) verplicht. Heeft een ondernemer meer bedrijven? Dan moet elk bedrijf met minimaal 50 medewerkers een eigen OR hebben.

Welke plichten heeft een OR?

De plichten van de ondernemingsraad Dat houdt in dat de ondernemingsraad wat er in de overlegvergadering wordt besproken niet met de medewerkers mag bespreken. Officieel moet de bestuurder zeggen dat de OR geheim moet houden, soms moet de ondernemingsraad soms het vertrouwelijk karakter moet begrijpen.

Wat is het verschil tussen een personeelsvertegenwoordiging en een personeelsvergadering?

Voor bedrijven met tien tot vijftig medewerkers, die geen ondernemingsraad, maar ook geen pvt hebben, is de personeelsvergadering een vorm van medezeggenschap. De personeelsvergadering komt minstens één keer per jaar samen om de algemene gang van zaken van de onderneming te bespreken.

Heeft een personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht?

De PVT heeft instemmingsrecht (artikel 35c lid 3 jo. 27 1b en 1d WOR) bij elk voorgenomen besluit over: Werktijdenregeling. Arbobeleid (gericht op veiligheid en gezondheid van medewerkers)

Hoe zet je een personeelsvereniging op?

Een personeelsvereniging kunt u oprichten bij notariële akte en zonder notariële akte (onderhandse oprichting). Het verschil is dat bij een oprichting bij notariële akte de statuten notarieel zijn vastgelegd en de vereniging dan wordt aangemerkt als een rechtspersoon.