:

Wat is de betekenis van issue?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is de betekenis van issue?
  2. Wat is het tegenovergestelde van geen?
  3. Wat betekent geen ene moer?
  4. Wat is een issue nummer?
  5. Is het de issue of het issue?
  6. Wat betekent gooi te grabbel?
  7. Waar komt moer vandaan?

Wat is de betekenis van issue?

Uitspraak: [`ɪʃu] Verbuigingen: issue|s (meerv.) kwestie Voorbeeld: `De issue bestaat eruit dat de weergave niet goed is. `geen issue (niet belangrijk) `... Issue = Een issue is een probleem met de software die opgelost moet worden.

Wat is het tegenovergestelde van geen?

geen - Lidwoord 1. ontkennend onbepaald lidwoord tegenovergestelde van één, niet een ♢ Dit is geen webstek met winstbejag.

Wat betekent geen ene moer?

(1960) (inf.) niets; geen zier. 'Dat kan me geen moer schelen'.

Wat is een issue nummer?

Met volumenummer wordt het nummer van de jaargang bedoeld. Meestal hebben tijdschriftartikelen daarnaast een nummer van de aflevering (issue) binnen het volume waarin ze verschenen zijn. Dit nummer van de aflevering alleen opnemen als iedere aflevering opnieuw bij pagina 1 begint te nummeren.

Is het de issue of het issue?

In de Nederlandse taal gebruiken wij beide lidwoorden voor issue.

Wat betekent gooi te grabbel?

Te grabbel gooien, d.w.z. weggooien, wegsmijten om het te laten opgrabbelen, te groffelinge smiten (Leopold, I, 10); figuurlijk op kwistige wijze met iets leven.

Waar komt moer vandaan?

Verzamelnaam voor het restant van pitten, schillen en soms ook stelen dat overblijft na de gisting en het persen.