:

Wat is voldoet?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is voldoet?
  2. Kunnen voldoen betekenis?
  3. Is voldaan of voldaan is?
  4. Wat is volstaan?
  5. Wat is een ander woord voor voldoen?
  6. Wat is verleden tijd van voldoen?

Wat is voldoet?

voldaan (vervullen; tevredenstellen; betalen): aan de verwachting voldoen, beantwoorden; aan een belofte voldoen, ze houden; aan alle aanvragen, iems.

Kunnen voldoen betekenis?

als synoniem van een ander trefwoord: vervullen (ww) : betrachten, bevredigen, bewerkstelligen, doen, inlossen, inwilligen, nakomen, presteren, realiseren, uitvoeren, verhoren, verwerkelijken, verwezenlijken, volbrengen, voldoen, voldoen aan, voleinden, volvoeren, waarmaken.

Is voldaan of voldaan is?

Voldoen definities Uitspraak: [vɔl'dun] Vervoegingen: voldeed (verl. tijd enkelv.) Vervoegingen: heeft voldaan (volt. deelw.)

Wat is volstaan?

volstaan - Werkwoord 1. absoluut: voldoende zijn ♢ Een korte opmerking daarover volstaat. 2. (inerg): besluiten dat iets voldoende moet zijn ♢ Er is volstaan met een korte opmerking.

Wat is een ander woord voor voldoen?

Andere woorden voor voldoen zijn afrekenen, beantwoorden, betalen, dokken, rekening betalen, storten, toereiken, uitbetalen, uitkeren, vereffenen, voldoenzijn en volstaan.

Wat is verleden tijd van voldoen?

De verleden tijd van voldoen is 'voldeed'. Het voltooid deelwoord is 'heeft voldaan'.