:

Wat is je eerste Pensioendag?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is je eerste Pensioendag?
  2. Wie stelt AOW-leeftijd vast?
  3. Welke dag van de maand gaat je AOW in?
  4. Welke dag van de maand wordt pensioen uitbetaald?
  5. Hoe wordt AOW bepaald?
  6. Wat wordt mijn AOW in 2022?

Wat is je eerste Pensioendag?

Wat kun je verwachten? Vele maanden of zelfs jaren heb je misschien wel toegewerkt naar deze bijzondere dag: je eerste dag met pensioen. Met je laatste werkdag en het afscheid nemen van je collega's nog vers in je geheugen. Bedenk dat dit het begin is van een geheel nieuwe levensfase.

Wie stelt AOW-leeftijd vast?

De wet regelt dat de regering vanaf 2016 jaarlijks moet vaststellen wat over vijf jaar de AOW-leeftijd is. In de wet staat een formule om uit te rekenen wat de verhoging moet worden. In het Pensioenakkoord 2019 is afgesproken dat de stijging minder snel gaat.

Welke dag van de maand gaat je AOW in?

Je ontvangt jouw 1e AOW-uitkering op de dag dat je de AOW-leeftijd bereikt, dus op je verjaardag. Ben je op de laatste dag van de maand jarig, dan mis je een hele maand inkomen omdat salaris of uitkering stoppen op de laatste dag van de maand voorafgaand op de maand waarin je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Welke dag van de maand wordt pensioen uitbetaald?

Ging je na 2018 met pensioen, dan ontvang je dit in principe rond de 24e van de lopende maand. Ontvang je ambtenarenpensioen, en werd je wedde in het begin van de lopende maand uitbetaald, dan gebeurt de betaling van je pensioen tijdens de eerste betaalperioden.

Hoe wordt AOW bepaald?

De hoogte van uw AOW-uitkering hangt onder meer af van uw woonsituatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont of samenwoont. De hoogte van het pensioen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt afgeleid van het minimumloon.

Wat wordt mijn AOW in 2022?

AOW 2022 getrouwd of samenwonend Bent u getrouwd of woont u samen dan is het nieuwe AOW bedrag per 1 januari € 901,07 bruto per persoon. Netto houdt u daar € 851,52 aan over. Hierbij is rekening gehouden met €172,50 loonheffingskorting en € 19,55 Zvw premie. De AOW uitkering in 2022 is netto €12,97 hoger dan 2021.