:

Wat betekent bezwaarschriften?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent bezwaarschriften?
  2. Wat is een bezwaarschriftencommissie?
  3. Wat betekent bezwaar ontvankelijk?
  4. Hoe stel je een bezwaarschrift op?
  5. Hoe een bezwaarschrift indienen?

Wat betekent bezwaarschriften?

Een bezwaarschrift is een schriftelijk stuk waarmee een belanghebbende bezwaar kan indienen tegen een besluit van een bestuursorgaan. Door het instellen van bezwaar dient een bestuursorgaan die het besluit heeft genomen, het besluit te heroverwegen op basis van alle relevante feiten en belangen.

Wat is een bezwaarschriftencommissie?

Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een besluit van het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad), dan kunt u hiertegen in veel gevallen een bezwaarschrift indienen.

Wat betekent bezwaar ontvankelijk?

Als het bezwaarschrift ontvankelijk is dient het bestuursorgaan het in behandeling te nemen en begint daarmee de bezwaarprocedure. Het bezwaarschrift is ontvankelijk indien aan de eisen van artikel 6:5 is voldaan en het tijdig, dat wil zeggen binnen zes weken nadat het bestreden besluit is genomen, is ingediend.

Hoe stel je een bezwaarschrift op?

Om bezwaar te maken moet u een bezwaar indienen....Gegevens opnemen in bezwaar
  1. uw naam en adres;
  2. de datum;
  3. uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt (sommige organisaties vragen om een kopie van dit besluit);
  4. waarom u het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt;
  5. uw handtekening.

Hoe een bezwaarschrift indienen?

U kunt bezwaren schriftelijk indienen of mondeling meedelen. Er zijn geen echte vormvereisten of speciale formulieren voor schriftelijke bezwaren. Het bezwaar moet wel ondertekend zijn en de naam van de afzender vermelden. Bij mondelinge bezwaren zal de ambtenaar het bezwaar meestal noteren en laten ondertekenen.