:

Hoe vinden veranderingen in organisaties plaats?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe vinden veranderingen in organisaties plaats?
  2. Wat is weerstand verandering?
  3. Wat valt onder verandermanagement?
  4. Wat voor soorten weerstand zijn er?
  5. Wat is een veranderingstraject?
  6. Welke Diagnosemodellen zijn er?

Hoe vinden veranderingen in organisaties plaats?

Vaak gaat het in eerste instantie om veranderingen binnen organisaties, die vaak een aanleiding vinden in iets buiten de organisatie: in de sfeer van concurrentieverhoudingen, van maatschappelijke ontwikkelingen of van wetgeving.

Wat is weerstand verandering?

Veranderen gaat gepaard met weerstand, dat is een gegeven. De vraag is niet hoe van de weerstand af te komen. De vraag is hoe ermee om te gaan. Het begrip weerstand tegen verandering inruilen voor weerstand als gevolg van verandering legt de basis voor het kunnen omgaan met weerstand.

Wat valt onder verandermanagement?

Verandermanagement is de managementvorm die zich bezighoudt met veranderen van de structuur, cultuur en werkwijze binnen organisaties. Verandermanagement richt zich daarbij voornamelijk op het 'hoe' van veranderen.

Wat voor soorten weerstand zijn er?

Ruwweg maken we een indeling in twee soorten weerstand: De directe weerstand: positief. De indirecte weerstand: negatief (in een viertal varianten)...Negatief: indirecte weerstand
  • De agressieve vorm. ...
  • De subagressieve vorm: ondergeschiktheid. ...
  • Zich verheffen boven de ander. ...
  • Dichtklappen.

Wat is een veranderingstraject?

Veranderingstrajecten: voor duurzame verandering Stilstand is achteruitgang. Ook voor organisaties geldt dat zij zo nu en dan moeten veranderen om mee te blijven doen. Verandering van missie en visie, een nieuwe manier van werken, verandering van de organisatie van het werk.

Welke Diagnosemodellen zijn er?

Er zijn veel manieren om diagnosemodellen te ordenen. In de kennisbank is de ordening gebaseerd op vier niveaus (individu, groep, organisatie en omgeving) en drie invalshoeken (bedrijfskunde, organisatiekunde en veranderkunde).