:

Welk zuurstofgehalte is normaal?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Welk zuurstofgehalte is normaal?
  2. Wat doet zuurstof voor je huid?
  3. Wat is maximale zuurstof toediening?
  4. Wat moet je doen als de zuurstofconcentratie lager is dan 19 procent?
  5. Heeft je huid zuurstof nodig?

Welk zuurstofgehalte is normaal?

Heb je een saturatie van 95% of hoger, dan heb je genoeg zuurstof in je bloed. Is de waarde 90% of lager, dan heb je een tekort. Dit heet desaturatie. Te weinig zuurstof in het bloed kan leiden tot klachten als benauwdheid, moeheid, verwardheid en onrust.

Wat doet zuurstof voor je huid?

Zuurstoftherapie herstelt de pH-waarde De vernieuwing van de cellen wordt gestimuleerd en het bindweefsel wordt gestabiliseerd. Het vocht in de huid wordt gebonden waardoor de huid er fris en goed gehydrateerd uit ziet en rimpels of droogtelijntjes minder zichtbaar worden.

Wat is maximale zuurstof toediening?

Het steunstukje rust op de huid om de uiteinden in de juiste positie te plaatsen. De lus van de zuurstofbril wordt achter de oren aangebracht en dan onder de kin zacht aangespannen. Via een neusbril kan maximaal zes liter zuurstof per minuut toegediend worden.

Wat moet je doen als de zuurstofconcentratie lager is dan 19 procent?

Wanneer er sprake is van zuurstofconcentratie lager dan 18 vol. -% mag een ruimte alleen betreden worden met zogenaamde 'onafhankelijke adembescherming'. Dit betekent dat de ingeademde lucht onafhankelijk staat van de in de ruimte aanwezige lucht. Het gebruik van filtermaskers valt hier dus buiten.

Heeft je huid zuurstof nodig?

De huid houdt namelijk wel van zuurstof. Het is voor de huid het belangrijkste levenselement , bouwsteen en energiegever tegelijkertijd. Zonder zuurstof bestond er geen eiwit, koolhydraten, maar ook geen water. Ook ons immuunsysteem en de uitscheidingsprocessen worden met behulp van zuurstof aan de gang gehouden.