:

Hoeveel parochies Nederland?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoeveel parochies Nederland?
  2. Wat is een parochie betekenis?
  3. Hoeveel kerkgangers zijn er in Nederland?
  4. Hoeveel katholieke priesters zijn er in Nederland?
  5. Hoeveel pastoors in Nederland?

Hoeveel parochies Nederland?

Er waren eind 2018 686 katholieke zielzorgeenheden in Nederland. Het betreft 645 territoriale parochies en 41 gemeenschappen van migranten.

Wat is een parochie betekenis?

Een parochie is een gemeenschap van christelijke gelovigen met een eigen kerkgebouw; de zielzorg is toevertrouwd aan een pastoor.

Hoeveel kerkgangers zijn er in Nederland?

Het blijkt dat sedert de jaren 1960 het aantal kerkgangers in Nederland drastisch is gedaald. In het jaar 2000 was 62% van de Nederlanders niet verbonden met een of andere religie. Dit percentage loopt in 2020 naar verwachting op tot 72%.

Hoeveel katholieke priesters zijn er in Nederland?

Nederland telt op dit moment 558 rooms-katholieke priesters, van wie er 140 uit het buitenland komen. Ze komen uit Spanje en Italiƫ, en uit landen die hier vroeger als missiegebied bekend stonden: Braziliƫ, Colombia en India.

Hoeveel pastoors in Nederland?

Er zijn zeven bisdommen in Nederland, met in 2018 een totaal van 725 pastoraal priesters, diakens en pastoraal medewerkers.