:

Wat is het Kyoto protocol welke afspraken werden er gemaakt?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is het Kyoto protocol welke afspraken werden er gemaakt?
  2. Welke stoffen worden beschreven in het protocol van Kyoto?
  3. Wat is het Kyoto Protocol en wat is het doel ervan?
  4. Waar vond het COP in 2021 plaats?
  5. Waar vindt momenteel de Klimaatconferentie plaats?
  6. Welke landen hebben het Kyoto protocol niet ondertekend?
  7. Wat staat er in het klimaatakkoord van Parijs?

Wat is het Kyoto protocol welke afspraken werden er gemaakt?

Alle EU-lidstaten en nog 164 andere landen beloofden in het Kyoto-protocol de uitstoot van broeikasgassen in de periode met acht procent te verlagen ten opzichte van 1990. De hoeveelheid broeikasgassen moet afnemen omdat die bijdragen aan de opwarming van het klimaat.

Welke stoffen worden beschreven in het protocol van Kyoto?

Met het verdrag zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen – onder andere koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en een aantal fluorverbindingen (HFK's, PFK's en zwavelhexafluoride (SF6)) – in (ondertussen verlengd tot 2020) met gemiddeld 5,2% te verminderen ten ...

Wat is het Kyoto Protocol en wat is het doel ervan?

In 1997 werd in Kyoto in Japan het Kyoto-verdrag opgesteld om het Klimaatverdrag uit te voeren. In het protocol wordt afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen tegen met 5,2 procent te verminderen tegenover de uitstoot van 1990.

Waar vond het COP in 2021 plaats?

Nadat de multilaterale klimaatonderhandelingen in 2020 en 2021 wegens de COVID-19 pandemie noodgedwongen beperkt waren tot virtuele gedachtewisselingen, vond begin november 2021 in Glasgow (Verenigd Koninkrijk) opnieuw een fysieke klimaatconferentie (Conference of Parties of COP) plaats.

Waar vindt momenteel de Klimaatconferentie plaats?

Van 31 oktober t/m 12 november 2021 vond de klimaattop van Glasgow plaats. Alhoewel er in de aanloop naar de top hoge verwachtingen waren voor de uitkomst, werd de slotverklaring op het laatste moment afgezwakt.

Welke landen hebben het Kyoto protocol niet ondertekend?

Deelnemende landen zijn groengekleurd, grijsgekleurde landen hebben tot dusver niet deelgenomen aan het protocol. De Verenigde Staten (blauwgekleurd) heeft het Verdrag wel ondertekend, maar niet bekrachtigd (stand februari 2009).

Wat staat er in het klimaatakkoord van Parijs?

VN-Klimaatakkoord van Parijs De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de gestelde doelen. Nederland werkt nu dus nationaal aan 49% minder uitstoot. Nederland wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen. Niet 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, maar 55 %.