:

Welke gassen worden dan via de huidmondjes uitgewisseld?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Welke gassen worden dan via de huidmondjes uitgewisseld?
  2. Welke gassen diffunderen tussen de alveoli en Longhaarvaten?
  3. Welke gassen worden uitgewisseld in de longen?
  4. Welke stoffen gaan door de huidmondjes heen?
  5. Waar op de plant kan je huidmondjes vinden?

Welke gassen worden dan via de huidmondjes uitgewisseld?

De fotosynthese vindt plaats in de bladgroenkorrels. De voor de fotosynthese benodigde CO2 komt via de geopende huidmondjes binnen. Tegelijkertijd verliest het blad water en zuurstof. De uitwisseling van CO2, water(damp) en zuurstof wordt gereguleerd door het openen of sluiten van de huidmondjes.

Welke gassen diffunderen tussen de alveoli en Longhaarvaten?

In de longen vindt gaswisseling plaats. Via de longslagader wordt zuurstofarm bloed naar het longweefsel toegevoerd. De zuurstof in de longblaasjes diffundeert naar de longhaarvaten en wordt daar gebonden aan hemoglobine. Hemoglobine bestaat uit het eiwit globine en vier heemgroepen met elk een ijzeratoom.

Welke gassen worden uitgewisseld in de longen?

Je ademt zuurstof in en koolzuurgas uit. Zuurstof wordt via de longblaasjes afgegeven aan je bloed. Dit noemen we gaswisseling. Als de zuurstof gebruikt is, gaat koolzuurgas vanuit het bloed weer de longblaasjes in.

Welke stoffen gaan door de huidmondjes heen?

Rond de huidmondjes liggen speciale cellen die heel snel van vorm kunnen veranderen. Zo openen en sluiten ze de poort. Daarrond liggen nog een aantal hulpcellen die het hele systeem compleet maken. Niet alleen CO2, zuurstof en water gaan er doorheen, maar ook schadelijke stoffen, zoals ethyleen en koolmonoxide.

Waar op de plant kan je huidmondjes vinden?

In de bladeren van de planten zitten huidmondjes. Deze huidmondjes zijn voor de plant belangrijk, omdat de plant met de huidmondjes koolstofdioxide uit de lucht opneemt. Van deze koolstofdioxide maakt de plant met behulp van water en zonlicht in de fotosynthese reactie suiker.