:

Wat is de betekenis van per se?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat is de betekenis van per se?
 2. Welke woordsoort is per se?
 3. Waar komt per se vandaan?
 4. Is per se formeel?
 5. Is het per ongeluk of per ongeluk?
 6. Hoe schrijf je per stuk?
 7. Hoe gebruik je per se?
 8. Wat voor soort woord is met?
 9. Is per se goed Nederlands?
 10. Is per se aan elkaar?
 11. Is perongeluk aan elkaar?
 12. Wat is een ander woord voor ongeluk?
 13. Is het aan elkaar of aanelkaar?

Wat is de betekenis van per se?

De betekenis van per se is 'op zichzelf beschouwd', 'vanzelf' en 'beslist', 'in elk geval'. Per se komt uit het Latijn.

Welke woordsoort is per se?

De woordgroep per se komt namelijk uit die klassieke taal en betekent letterlijk zoiets als 'door zichzelf, vanzelf'. In het tegenwoordige Nederlands betekent het 'noodzakelijkerwijs' (dat hoeft niet per se het geval te zijn) of 'beslist, met alle geweld' (hij wilde per se eerst langs het café).

Waar komt per se vandaan?

De vorm per se komt uit het Latijn en betekent letterlijk 'door zich', dat wil zeggen 'voortvloeiend uit de eigenschappen van de zaak zelf', dus: 'noodzakelijk'. Waarschijnlijk denken veel taalgebruikers, vanwege de laatste klinker, aan een Franse herkomst.

Is per se formeel?

Per se: officieel Per se is de spelling die aansluit bij de taal van oorsprong (het Latijn). Voorbeelden: Sandra wilde per se om zes uur vertrekken. (per se = 'beslist, stellig, absoluut')

Is het per ongeluk of per ongeluk?

per ongeluk (bw): bij vergissing, onbedoeld, ongewild, onopzettelijk, per abuis.

Hoe schrijf je per stuk?

De afkorting "p.st." betekent "per stuk".

Hoe gebruik je per se?

De officiële spelling is per se: twee woorden en zonder accent aigu. Persé is een alternatieve spelling die al lange tijd voorkomt. Per se betekent letterlijk 'op zichzelf', 'noodzakelijkerwijs'....Per se: officieel
 1. Sandra wilde per se om zes uur vertrekken. ...
 2. Van mij hoefde dat niet per se.

Wat voor soort woord is met?

[4] voornaamwoorden , bijv. ik, ons, die, zulke, iemand, wie ; [5] adjectieven , bijv.

Is per se goed Nederlands?

Wat is goed: per se of persé? De officiële spelling is per se: twee woorden en zonder accent aigu. Persé is een alternatieve spelling die al lange tijd voorkomt. Per se betekent letterlijk 'op zichzelf', 'noodzakelijkerwijs'.

Is per se aan elkaar?

Wat is goed: per se of persé? De officiële spelling is per se: twee woorden en zonder accent aigu. Persé is een alternatieve spelling die al lange tijd voorkomt. Per se betekent letterlijk 'op zichzelf', 'noodzakelijkerwijs'.

Is perongeluk aan elkaar?

Het beste antwoord 'Ik heb eens per ongeluk m'n abonnement in de bus laten liggen', is een voorbeeld van een zin waar het correct in geschreven is!

Wat is een ander woord voor ongeluk?

1) Aanrijding 2) Aanvaring 3) Accident 4) Beproeving 5) Bezoeking 6) Botsing 7) Contrecoup 8) Deveine 9) Droefenis 10) Droefheid 11) Droevige gebeurtenis 12) Ellende 13) ...

Is het aan elkaar of aanelkaar?

Correct zijn: aan elkaar, bij elkaar en met elkaar. Elkaar staat los achter het voorzetsel. Een combinatie van een voorzetsel (zoals aan, bij en met) en elkaar schrijf je vrijwel altijd los.