:

Hoeveel recht heb je op vaderschapsverlof?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoeveel recht heb je op vaderschapsverlof?
  2. Kan vaderschapsverlof geweigerd worden?
  3. Wie betaald bevallingsverlof?
  4. Kan mijn werkgever geboorteverlof weigeren?
  5. Hoe lang mag je vaderschapsverlof opnemen?
  6. Hoe lang vaderschapsverlof 2021?

Hoeveel recht heb je op vaderschapsverlof?

U hebt als vader of als meeouder recht op 15 werkdagen geboorteverlof als het kind geboren is sinds 1 januari 2021. Dezelfde termijn geldt in geval van een meerling. U moet dat verlof opnemen binnen 4 maanden vanaf de dag van de bevalling. Die 15 dagen mogen in één keer of verspreid opgenomen worden.

Kan vaderschapsverlof geweigerd worden?

Kan een werkgever je aanvraag voor vaderschapsverlof weigeren? Als je geboorteverlof hebt aangevraagd, mag je werkgever dit niet weigeren. Binnen een termijn van 4 maanden (vanaf de geboorte) mag je zelf kiezen wanneer je deze 10 dagen verlof precies opneemt.

Wie betaald bevallingsverlof?

Het ziekenfonds betaalt je uitkeringen gedurende jouw bevallingsverlof. Om deze vergoedingen te bekomen, moet je, bij het begin van jouw bevallingsrust, aan het ziekenfonds een medische getuigschrift overmaken.

Kan mijn werkgever geboorteverlof weigeren?

Als werkgever heb je het recht niet om de opname van een dag vaderschapsverlof te weigeren. Het is namelijk zo dat de werknemer zelf mag beslissen wanneer hij deze dagen wenst op te nemen en hij hiervoor geen akkoord nodig heeft van de werkgever.

Hoe lang mag je vaderschapsverlof opnemen?

Sinds kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná geboren wordt.

Hoe lang vaderschapsverlof 2021?

Gelukkig bestaat er in 2021 een regeling waarbij je minstens één werkweek betaald verlof kunt krijgen. Dit vaderschapsverlof (geboorteverlof) kan worden uitgebreid naar maximaal zes weken. Ook heb je als partner, net als de moeder, recht op ouderschapsverlof.