:

Wat is een polis betekenis?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een polis betekenis?
  2. Hoe ontstaat stadstaat?
  3. Wat is een ander woord voor polis?
  4. Wat wordt in een polis vastgelegd?
  5. Welke woorden zijn afgeleid van polis?

Wat is een polis betekenis?

De polis is een schriftelijke bevestiging en bewijs van de verzekeringsovereenkomst. Meestal bestaat een polis uit een polisblad, de polisvoorwaarden en/of clausule(s). Voor elke afgesloten verzekering hoort de verzekeraar een polis op te stellen en toe te sturen aan de verzekerde.

Hoe ontstaat stadstaat?

Een stadstaat is een staat bestaande uit een enkele stad en het achterland daarvan (met daarin eventueel nog wat kleinere nederzettingen). In het begin van de geschiedenis waren dit de eerste politieke eenheden.

Wat is een ander woord voor polis?

stad, stadstaat. als synoniem van een ander trefwoord: akte (zn) : certificaat, charter, diploma, document, oorkonde, overeenkomst, polis, proces-verbaal, protocol, stuk, verbaal.

Wat wordt in een polis vastgelegd?

Een polis is een door de verzekeraar afgegeven akte waarin de verzekeringsovereenkomst schriftelijk of digitaal wordt vastgelegd. In Nederland is wettelijk bepaald dat de verzekeraar de polis zo spoedig mogelijk af moet geven.

Welke woorden zijn afgeleid van polis?

"Polis" is oud-Grieks voor stad of staat. De woorden politie, politiek, politicus zijn daar van afgeleid.