:

Wat is de betekenis van polis?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is de betekenis van polis?
  2. Wat betekent de afkorting politie?
  3. Is politie enkelvoud of meervoud?
  4. Waar komt de naam politie vandaan?
  5. Is politie enkelvoud?

Wat is de betekenis van polis?

De polis is een schriftelijke bevestiging en bewijs van de verzekeringsovereenkomst. Meestal bestaat een polis uit een polisblad, de polisvoorwaarden en/of clausule(s). Voor elke afgesloten verzekering hoort de verzekeraar een polis op te stellen en toe te sturen aan de verzekerde.

Wat betekent de afkorting politie?

Dit woord is afkomstig van het Griekse woord politeia, dat bestuur van een stad (staat) betekent, en omvat tegenwoordig de zorg van de stad (staat) voor de goede orde en de openbare veiligheid en wat daarbij hoort (dus ook het optreden tegen de plegers van strafbare feiten).

Is politie enkelvoud of meervoud?

Zelfstandig naamwoord
enkelvoudmeervoud
naamwoordpolitiepolities
verkleinwoordpolitietjepolitietjes

Waar komt de naam politie vandaan?

Het was overgenomen uit Oudfrans pollice, policie, dat teruggaat op Latijn politia 'staatsregeling' en uiteindelijk op Grieks politeia 'burgerij, staatsregeling, stadsbestuur', een afleiding van polit├Ęs 'burger', polis 'stad'.

Is politie enkelvoud?

Collectiva zijn woorden met een enkelvoudsvorm, maar een meervoudsbetekenis. Voorbeelden zijn: brandweer, politie, echtpaar, gezin. Bij zulke woorden gebruiken we in de gesproken taal (ook in berichtgeving) bij voorkeur meervoudige verwijzingen. In de geschreven taal staan enkelvoudige verwijzingen verzorgder.