:

Wat is een pragmatische visie?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een pragmatische visie?
  2. Wat is de tegenstelling van pragmatisch?
  3. Waar komt het woord pragmatisch vandaan?
  4. Wat is een pragmatisch onderzoek?
  5. Wat is aanmatigend gedrag?

Wat is een pragmatische visie?

Het pragmatisme is een filosofische stroming gekenmerkt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie, die volgens het pragmatisme niet los van elkaar staan. Het bekendst is wellicht hun pragmatische theorie van de waarheid die stelt dat een opvatting waar is als het in de praktijk werkt.

Wat is de tegenstelling van pragmatisch?

Wat is het tegenovergestelde van pragmatisch? Een antoniem van pragmatisch is ideologisch.

Waar komt het woord pragmatisch vandaan?

Let op: Spelling van 1858 Pragmatiek, aanwendbaar, toepasselijk, algemeen nuttig, leerrijk, over oorzaak en uitwerking onderrigtende en uitsluitsel gevende (b.v. de pragmatische geschiedschrijving); een pragmatisch edict, eene verordening, welke niet uit het staatsregt als noodzakelijk, maar uit zorg vo...

Wat is een pragmatisch onderzoek?

In pragmatisch onderzoek bestudeert men veelal de werking van een gehele behandelingsstrategie; deze kan zelfs diagnostische componenten bevatten. Een pragmatisch onderzoek laat enige vrijheid van handelen toe binnen elk van de armen van de trial, mits men zich houdt aan tevoren afgesproken intenties.

Wat is aanmatigend gedrag?

Aanmatigend, arrogant, dik doend, gewichtig, hautain, hooghartig, hoogmoedig, ijdel, ingebeeld, laatdunkend, minachtend, opgeblazen, opschepperig, pedant, pretentieus, snobistisch, trots, verwaten, zelfgenoegzaam, zelfingenomen.