:

Hoe komt de geaggregeerde vraag tot stand?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe komt de geaggregeerde vraag tot stand?
  2. Waar bestaat de effectieve vraag uit?
  3. Wat is de geaggregeerde vraag en aanbod?
  4. Wat is de collectieve vraag?
  5. Wat is het Nationaal spaarsaldo?
  6. Waaruit bestaat de effectieve vraag naar goederen en diensten in onze economie?
  7. Wat betekent geaggregeerde data?

Hoe komt de geaggregeerde vraag tot stand?

De geaggregeerde vraaglijn heeft net als de collectieve vraaglijn een dalend verloop: de vraag stijgt als het prijspeil daalt, de vraag daalt als het prijspeil stijgt, dus een negatief verband.

Waar bestaat de effectieve vraag uit?

De effectieve vraag (EV) bestaat uit consumptie door gezinnen (C), investeringen van bedrijven (I), overheidsbestedingen (O) en export (E) minus import (M) (import wordt besteed in het buitenland en leidt tot minder binnenlandse effectieve vraag).

Wat is de geaggregeerde vraag en aanbod?

Het geaggregeerde-vraag-aanbodmodel. De geaggregeerde vraag of macro-economische vraag is de totale hoeveelheid goederen en diensten die consumenten producten, overheid en buitenland in een jaar willen kopen = C + I + O + E – M.

Wat is de collectieve vraag?

De collectieve vraaglijn (of functie) beschrijft de betalingsbereidheid van alle consumenten.

Wat is het Nationaal spaarsaldo?

is het saldo wat resteert, wanneer men het particuliere spaarsaldo verrekent met het overheidssaldo. In formulevorm: (S-I) + (B-O) . Dit saldo is (ex post) gelijk aan het uitvoersaldo (E-M).

Waaruit bestaat de effectieve vraag naar goederen en diensten in onze economie?

De effectieve vraag (EV) bestaat uit consumptie door gezinnen (C), investeringen van bedrijven (I), overheidsbestedingen (O) en export (E) minus import (M) (import wordt besteed in het buitenland en leidt tot minder binnenlandse effectieve vraag).

Wat betekent geaggregeerde data?

*) Geaggregeerde data zijn samengevoegde data, bijvoorbeeld door onderliggende data te tellen, op te tellen of te middelen.