:

Welk virus veroorzaakt polio?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Welk virus veroorzaakt polio?
  2. Hoe dodelijk is polio?
  3. Wat is wilde poliovirus?
  4. Is polio een neurologische aandoening?
  5. Waar kwam polio voor?
  6. Kan polio terugkomen?

Welk virus veroorzaakt polio?

Polio - ook wel kinderverlamming genoemd - wordt veroorzaakt door het poliovirus. Besmette mensen hebben het virus in hun keel. Maar ook in hun ontlasting. Daardoor kan de ziekte zich via toiletten, besmet voedsel en drinkwater, handen en de lucht verspreiden.

Hoe dodelijk is polio?

Bij -200 personen met een polio-infectie treedt een verlamming op, meestal aan de benen of armen, omdat de zenuwen die de bewegingen van deze lichaamsdelen aansturen beschadigd raken. Ongeveer 2-10% van de patiënten met verlammingen overlijdt omdat de zenuwen van slik- of ademhalingsspieren worden aangetast.

Wat is wilde poliovirus?

Poliomyelitis, verkort (wilde) polio, ook wel kinderverlamming genoemd, is een virusziekte (Oudgrieks: πολιός polios = grijs, μυελός muelós = merg, medisch Latijn (myelos/-us/-um) ook: ruggenmerg, myelitis = ontsteking van het ruggenmerg). Het is een ontsteking van de grijze stof in het ruggenmerg.

Is polio een neurologische aandoening?

Polio is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het poliovirus. Het poliovirus valt met name het centrale zenuwstelsel aan (hersenen en/of ruggenmerg). In 0,1% van de gevallen is er ook sprake van verlammingsverschijnselen.

Waar kwam polio voor?

Waar komt polio voor? In 1988 heeft de WHO een programma opgezet met het doel polio uit te roeien. Voor die tijd kwam de ziekte in 125 verschillende landen voor, sindsdien is het aantal gevallen gedaald van 3500 en komt de ziekte alleen nog maar in 3 landen voor (Afghanistan, Nigeria en Pakistan).

Kan polio terugkomen?

Alsof de polio terugkomt: postpolio Vijftien, twintig, soms zelfs veertig jaar na de oorspronkelijke acute ziekte kunnen mensen last krijgen van nieuwe verschijnselen zoals vermindering van spierkracht en uithoudingsvermogen, sterke vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn.