:

Wat is het onderwerp van de verwerking?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is het onderwerp van de verwerking?
  2. Is Microsoft een verwerker?
  3. Wie is verwerker van persoonsgegevens?
  4. Wat moet er allemaal worden opgenomen in het privacy beleid?
  5. Wat is de functie van DPIA?
  6. Wie is verwerker AVG?
  7. Wat is een verwerking AVG?

Wat is het onderwerp van de verwerking?

Onderwerp van verwerking Onderwerp verwijst naar de reden dat Partijen een verwerkersovereenkomst met elkaar moeten sluiten. Dit wordt in principe verwoord bij de “overweging” van het contract.

Is Microsoft een verwerker?

Sindsdien treedt Microsoft alleen nog op als verwerker voor al haar online diensten, verwerkt de persoonsgegevens nog maar voor drie doelen, verwerkt de gebruiksgegevens niet voor profiling, data analytics, marktonderzoek of advertenties, en geeft effectieve auditrechten aan de Rijksoverheid.

Wie is verwerker van persoonsgegevens?

Een verwerker daarentegen is degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke is dus in eerste instantie de partij die besluit om persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken.

Wat moet er allemaal worden opgenomen in het privacy beleid?

U moet in een privacy statement in ieder geval deze informatie zetten:
  • naam en contactgegevens van de organisatie die bepaalt waarom en hoe de persoonsgegevens worden gebruikt (de verwerkingsverantwoordelijke)
  • welke goede reden (wettelijke grondslag ) u heeft om persoonsgegevens te verwerken.

Wat is de functie van DPIA?

Een DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico's te verkleinen.

Wie is verwerker AVG?

U bent verwerker als u persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere organisatie. U gebruikt deze persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden.

Wat is een verwerking AVG?

Verwerken is: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens van mensen.