:

Wat betekent praktisch gezien?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent praktisch gezien?
  2. Wat is praktisch betekenis?
  3. Wat is praktisch en theoretisch?
  4. Wat betekend theoretisch gezien?
  5. Wat is een rantsoen?
  6. Wat is een invloedrijk persoon?

Wat betekent praktisch gezien?

naamw. Uitspraak: [ˈprɑktis] 1) als het met de praktijk te maken heeft Voorbeeld: `Na elke theorieles volgen praktische opdrachten. `Antoniem: theoretisch 2) eenvoudig en doeltreffend Voorbeeld: `e...

Wat is praktisch betekenis?

praktisch - bijvoeglijk naamwoord, bijwoord uitspraak: prak-ties 1. wat met het doen te maken heeft ♢ praktisch is hij heel goed, theoretisch niet 1. dat is praktisch niet uitvoerbaar [je kunt het...

Wat is praktisch en theoretisch?

Theoretisch definities naamw. Uitspraak: [tejoˈretis] van of volgens de theorie Voorbeeld: `de theoretische onderbouwing van een stelling`Antoniem: praktisch theoretische leerweg (één van de vier richtingen binnen het voortgezet middelbaar beroep...

Wat betekend theoretisch gezien?

theoretisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. wat niet perse in de werkelijkheid voorkomt, m.b.t. feiten en wetten berustende wetenschappelijke kennis die niet proefondervindelijk aan de praktijk is getoetst ♢ Dat is slechts een theoretisch verschijnsel. Woordherkomst Van het Duitse theoret...

Wat is een rantsoen?

rantsoen - zelfstandig naamwoord uitspraak: rant-soen 1. afgepaste hoeveelheid ♢ jij hebt je rantsoen chocola voor vandaag wel weer gehad 1. op rantsoen staan [een afgeperkte hoeveelheid eten krijgen]...

Wat is een invloedrijk persoon?

invloedrijk (bn): gezaghebbend, machtig, prestigieus, toonaangevend, veelvermogend, vermogend.