:

Wat is een voorschoolse voorziening?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat is een voorschoolse voorziening?
 2. Heeft VVE effect?
 3. Wat betekent vroegschoolse educatie?
 4. Wat is het doel van VVE?
 5. Wat is een erkende VVE methodiek?
 6. Wat houdt een IKC in?
 7. Wat doet een IKC?
 8. Wat staat er in een VVE?
 9. Wat staat er in een VVE-programma?
 10. Welke VVE methodieken zijn er?

Wat is een voorschoolse voorziening?

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is er om jouw kind een goede start te geven aan het begin van de basisschool. Tijdens de vve leert je kind in de peutergroep of in groep 1 of 2 van de basisschool spelenderwijs allerlei vaardigheden. Zo leren kinderen bijvoorbeeld met elkaar om te gaan en samen te spelen.

Heeft VVE effect?

VVE heeft een positief effect op het taalniveau van kinderen. Dit concludeert Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs naar aanleiding van drie onderzoeken naar voorschoolse educatie. Het effect is vooral zichtbaar als kinderen met een achterstand in één groep zitten.

Wat betekent vroegschoolse educatie?

Voor en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel 'doelgroepkinderen' genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

Wat is het doel van VVE?

Voor en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel 'doelgroepkinderen' genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

Wat is een erkende VVE methodiek?

Voor- en vroegscholen werken met een landelijk erkend VVE-programma. Een integraal VVE-programma richt zich op taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er VVE-programma's die zich slechts op één ontwikkelgebied richten, zoals het programma Taallijn.

Wat houdt een IKC in?

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd.

Wat doet een IKC?

Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening waar in ieder geval onderwijs en kinder opvang integraal en als een logisch geheel zijn samengebracht als ware het één organisatie.

Wat staat er in een VVE?

Voor en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel 'doelgroepkinderen' genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

Wat staat er in een VVE-programma?

Een integraal VVE-programma richt zich op taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er VVE-programma's die zich slechts op één ontwikkelgebied richten, zoals het programma Taallijn. Veel gebruikte VVE-programma's in Amsterdam zijn Kaleidoscoop, Piramide, Sporen en Startblokken.

Welke VVE methodieken zijn er?

De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies van het NJi erkent acht integrale VVE-programma's die alle vier de ontwikkelgebieden aan bod laten komen, namelijk:
 • Ben ik in beeld?;
 • Kaleidoscoop;
 • Peuterplein en Kleuterplein;
 • Piramide;
 • Speelplezier;
 • Sporen;
 • Startblokken en Basisontwikkeling;
 • Uk & Puk.