:

Wat is objectieve veiligheid?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is objectieve veiligheid?
  2. Hoe veilig is Nederland op dit moment?
  3. Wat is positieve veiligheid?
  4. Wat betekent subjectieve veiligheid?
  5. Hoeveel procent van de vrouwen voelt zich onveilig?
  6. Wat moet je doen als je je onveilig voelt?

Wat is objectieve veiligheid?

Objectieve veiligheid gaat om de feitelijke aan- of afwezigheid van een bedreiging (CBS, 2015). Subjectieve veiligheid gaat over de mate “waarin iemand zich in zijn woon- en leefsituatie […] door misdrijven, overtredingen en ernstige overlast bedreigd voelt” (Elffers & de Jong, 2004).

Hoe veilig is Nederland op dit moment?

In 2019 voelt 32 procent van de mensen zich wel eens onveilig. Dit aandeel is meer dan het dubbele van dat van de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt. Het percentage dat zich wel eens onveilig voelt is lager dan in 2017 (34 procent) en 2012 (37 procent). In 2019 voelt 1 procent zich in algemene zin vaak onveilig.

Wat is positieve veiligheid?

Positieve veiligheid is het versterken van veiligheid door meer aandacht te geven aan positieve factoren van samenleven, zoals zorg, vertrouwen en geborgenheid.

Wat betekent subjectieve veiligheid?

Veiligheidsbeleving wordt ook wel aangeduid als subjectieve veiligheid. Dit als tegenhanger van objectieve veiligheid. Hiermee wordt het feitelijk niveau van criminaliteit en overlast bedoeld; de subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen dit waarnemen en beleven.

Hoeveel procent van de vrouwen voelt zich onveilig?

Van de vrouwelijke deelnemers voelt de helft zich 's avonds onveilig (49 procent). 's Nachts is dat zelfs tweederde (66 procent). Hun angst heeft een hele andere lading.

Wat moet je doen als je je onveilig voelt?

Het is fijn om met iemand te kunnen praten over jouw situatie. Misschien kun je iemand in je omgeving in vertrouwen nemen. Een vriend of vriendin, bijvoorbeeld, of je docent, collega of je trainer. Je kunt je situatie ook bespreken met je huisarts, met Veilig Thuis of met iemand van jouw wijk- of gebiedsteam.