:

Wat is probatievoorwaarden?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is probatievoorwaarden?
  2. Wat betekent Probatieuitstel?
  3. Wat doet justitieassistent?
  4. Wat betekent uitstel van tenuitvoerlegging?
  5. Hoeveel verdient een justitieassistent?
  6. Wat is Daderbegeleiding?
  7. Wat is een terbeschikkingstelling?
  8. Wat is een autonome straf?

Wat is probatievoorwaarden?

Als u een misdrijf pleegt, kan de rechter in sommige gevallen de uitspraak van de straf opschorten of de uitvoering van een straf uitstellen. Een rechter kan dan de verplichting opleggen om bepaalde voorwaarden na te leven. Dat is probatie.

Wat betekent Probatieuitstel?

De rechter kan aan de proeftermijn van een opschorting of een uitstel voorwaarden verbinden. Men spreekt dan van probatieopschorting of probatieuitstel.

Wat doet justitieassistent?

In de justitiehuizen legt de justitieassistent de werkstraf ten uitvoer: Hij bepaalt het werk en de plaats waar de veroordeelde zal werken, in overleg met de omkaderingsdienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (dienst AGM) indien deze is aangesteld.

Wat betekent uitstel van tenuitvoerlegging?

Uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf houdt in dat de rechter een straf uitspreekt, maar de uitvoering hiervan wordt voor een bepaalde periode uitgesteld. In deze periode moet u zich dan houden aan enkele voorwaarden. Als u deze naleeft, zal u geen gevangenisstraf moeten uitzitten of geldboete moeten betalen.

Hoeveel verdient een justitieassistent?

Je aanvangssalaris is minimaal 27365,21 euro (brutojaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan 2280,43 euro.

Wat is Daderbegeleiding?

Daderbegeleiding is een eerstelijnsdienst. “We helpen met praktische zaken en verwijzen door voor verdere hulp. Hier is geen therapeutisch aanbod en we zijn beperkt in de tijd door het mandaat dat we krijgen. In die beperkte periode proberen we erachter te komen wat mensen nodig hebben.

Wat is een terbeschikkingstelling?

Tbs (terbeschikkingstelling) is een maatregel om de samenleving te beschermen tegen mensen die misdrijven plegen terwijl ze lijden aan een ernstige stoornis of gebrekkige ontwikkeling.

Wat is een autonome straf?

Sinds kan de rechter een autonome probatiestraf uitspreken. Dit betekent dat de veroordeelde gedurende een vastgelegde termijn bepaalde voorwaarden moet naleven, bijvoorbeeld een therapie volgen, een baan zoeken, geen contact hebben met het slachtoffer of geen alcohol of drugs gebruiken.