:

Wat is een normaal QT interval?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een normaal QT interval?
  2. Wat is een verlengde QT interval?
  3. Wat zijn QT verlengende middelen?
  4. Welke medicatie geeft QT verlenging?
  5. Hoe ziet een normale cardiogram eruit?
  6. Waar staat QRS voor?

Wat is een normaal QT interval?

De normale grenzen van het QT-interval zijn immers afhankelijk van de hartfrequentie. Het gecorrigeerde QT-interval (QTc), berekend met de formule van Bazett, mag bij vrouwen niet meer zijn dan 470 milliseconden en bij mannen niet meer dan 450 ms.

Wat is een verlengde QT interval?

Het QT interval geeft de ventriculaire depolarisatie en repolarisatie weer. Een verlengde QT tijd kan aanleiding geven tot Torsades de Pointes, een ventriculaire tachycardie. Het QTc interval is het QT interval gecorrigeerd voor de hartfrequentie (zie kader).

Wat zijn QT verlengende middelen?

Verschillende medicijnen verlengen het QT-interval, zoals ciproxin en haloperidol. Een verlengd QT-interval is een risicofactor voor 'torsade de pointes' (tijdelijke polymorfe VT) die uiteindelijk kan overgaan in ventrikelfibrilleren en acute hartdood.

Welke medicatie geeft QT verlenging?

Verschillende medicijnen verlengen het QT-interval, zoals ciproxin en haloperidol. Een verlengd QT-interval is een risicofactor voor 'torsade de pointes' (tijdelijke polymorfe VT) die uiteindelijk kan overgaan in ventrikelfibrilleren en acute hartdood.

Hoe ziet een normale cardiogram eruit?

Normaal hartfilmpje Op een hartfilmpje zie je allemaal pieken en dalen. Dit zijn de verschillende fasen van een hartslag. Ze worden aangegeven met de letters P, Q, R, S en T. In het ECG kan de arts bijvoorbeeld een verhoging tussen de S-top en de T-golf zien (ST-elevatie).

Waar staat QRS voor?

Het QRS-complex komt overeen met de depolarisatie van de ventrikels (kamers), wat wil zeggen dat de ventrikel contraheert (samentrekt) en daarbij het bloed uit het hart pompt (=ejectie). De P-golf komt dan weer overeen met de depolarisatie van de atria (boezems).