:

Wat is kwaliteitverbetering?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is kwaliteitverbetering?
  2. Wat is kwaliteit leveren?
  3. Hoe stimuleert kwaliteitsmanagement strategisch management?
  4. Wat is het kwaliteitsbeleid?
  5. Wat valt er onder kwaliteit?
  6. Wat is kwaliteit kwaliteitsmanagement?
  7. Wat bepaalt kwaliteit?
  8. Wat zijn kwaliteitseisen in de zorg?

Wat is kwaliteitverbetering?

kwaliteitsverbetering - Zelfstandignaamwoord 1. het beter worden van de kwaliteit ♢ Dat restaurant heeft een aanzienlijke kwaliteitsverbetering weten te realiseren door het interieur te vervangen en streekproducten te gaan gebruiken.

Wat is kwaliteit leveren?

Kwaliteitsgerichtheid wil zeggen dat je hoge eisen stelt aan je eigen werk en dat van anderen en voortdurend streeft naar verbetering ervan.

Hoe stimuleert kwaliteitsmanagement strategisch management?

Hoe volwassener het kwaliteitsmanagement in een organisatie, hoe meer de klant geïntegreerd is in de bedrijfsstrategie. Klanten spelen een grotere rol in het definiëren van de kwaliteitsdoelen en bij het creëren van nieuwe producten en diensten. Superieure kwaliteit vereist hoge betrokkenheid van de klanten.

Wat is het kwaliteitsbeleid?

Analyse, planning, uitvoering en evaluatie van activiteiten in de gehele organisatie (voor alle onderdelen en op alle niveaus) die gericht zijn op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit en het realiseren van kwaliteitsnormen.

Wat valt er onder kwaliteit?

Kwaliteit gaat over eigenschappen of kenmerken die van te voren worden vastgesteld, en de behoeften bij de gebruiker van een voorwerp of dienst. Dit betekent dat je deze kenmerken en eigenschappen eerst moet vastleggen en definiëren.

Wat is kwaliteit kwaliteitsmanagement?

Kwaliteitsmanagement omvat de activiteiten die jouw organisatie realiseert rond de aanpak en borging van kwaliteit. De kern van kwaliteitsmanagement is het continu verbeteren van processen en producten, het creëren van ruimte voor creativiteit en innovatie, voor groei en ontwikkeling.

Wat bepaalt kwaliteit?

Kwaliteit heeft kenmerken als: beheerbaarheid, beveiliging, bruikbaarheid, continuïteit, controleerbaarheid, duurzaamheid, functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid, herbruikbaarheid, inpasbaarheid, onderhoudbaarheid, prestatie, portabiliteit, testbaarheid, zuinigheid.

Wat zijn kwaliteitseisen in de zorg?

Alle zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Ze moeten bijvoorbeeld het zorgplan met cliënten bespreken, medezeggenschap regelen en een klachtenregeling hebben. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).