:

Wat is een kwalitatief explorerend onderzoek?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een kwalitatief explorerend onderzoek?
  2. Wat is een exploratieve vraag?
  3. Wat is exploratief?
  4. Hoe schrijf ik een literatuur onderzoek?
  5. Wat is een exploratieve analyse?

Wat is een kwalitatief explorerend onderzoek?

Exploratief onderzoek (exploratory research) is een flexibel type onderzoek waarbij je vragen probeert te beantwoorden die nog niet eerder uitgebreid onderzocht zijn. Dit type onderzoek is meestal kwalitatief van aard, maar een exploratief onderzoek met een grote steekproef kan ook kwantitatief zijn.

Wat is een exploratieve vraag?

Het betreft hier twee soorten exploratieve vragen. (De E staat voor exploratie = onderzoeken). Door vragen te stellen kun je een onderwerp, waarover een ander begint, op twee manieren onderzoeken. Kenmerkend voor E-in-vragen is dat de vraagstelling aansluit bij wat de ander zojuist heeft gezegd.

Wat is exploratief?

exploratief = exploratief bijv. naamw. Uitspraak: [ɛksplora`tif] met een verkennend karakter Voorbeeld: `exploratief onderzoek naar de bruikbaarheid en meerwaarde van een methode`Synoniem: verkennend .....

Hoe schrijf ik een literatuur onderzoek?

Stappenplan literatuurstudie
  1. Kies een onderwerp en bepaal je onderzoeksvraag. ...
  2. Bepaal de omvang van jouw literatuuronderzoek. ...
  3. Selecteer de databases die je gebruikt om jouw zoekopdrachten uit te voeren. ...
  4. Voer je zoekopdrachten uit en vind de literatuur. ...
  5. Beoordeel de literatuur.

Wat is een exploratieve analyse?

Exploratieve data analyse, afgekort met EDA, is een aanpak om data te onderzoeken op inhoudelijke kenmerken, samenhang, verklarende of voorspellende eigenschappen. We spreken ook wel van verkennende data analyse.