:

Wat is Purposive sampling?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat is Purposive sampling?
 2. Wat is een Strata?
 3. Wat wordt bedoeld met interne validiteit?
 4. Welke manieren zijn er om aselect de respondenten te trekken?
 5. Hoe werkt een Gestratificeerde steekproef?

Wat is Purposive sampling?

Selecte steekproef (purposive sampling): respondenten worden bewust geselecteerd op basis van bepaalde eigenschappen.

Wat is een Strata?

Een populatie kan worden ingedeeld in groepen, bijvoorbeeld: kleine scholen en grote scholen, of leerlingen in verschillende leerjaren, of regio's in het land. Deze deelpopulaties worden 'strata' genoemd. Bij een gestratificeerde steekproef wordt per stratum een enkelvoudig aselecte steekproef getrokken.

Wat wordt bedoeld met interne validiteit?

Onder interne validiteit verstaat men de kwaliteit van het onderzoek in de meest brede zin van het woord. De onderzoeker stelt zich de vraag of door middel van deze onderzoeksopzet de te trekken conclusies uit het onderzoek wel valide zijn.

Welke manieren zijn er om aselect de respondenten te trekken?

1. Aselecte steekproefmethoden
 • 1.1 Gewone enkelvoudige aselecte steekproef. ...
 • 1.2 Systematische enkelvoudige aselecte steekproef. ...
 • 1.3 Gestratificeerde steekproef. ...
 • 1.4 Clustersteekproef. ...
 • 1.5 Meertrapssteekproef. ...
 • 2.1 Gelegenheidssteekproef oftewel toevallige steekproef.

Hoe werkt een Gestratificeerde steekproef?

Bij een gestratificeerde steekproef (stratified sample) verdelen onderzoekers een populatie in homogene subpopulaties (strata) op basis van specifieke kenmerken, zoals etniciteit, gender, woonplaats, et cetera. Elk lid van de populatie zou zich in één stratum moeten bevinden.