:

Wat deed Aletta Jacobs?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat deed Aletta Jacobs?
  2. Waar en wanneer is Aletta Jacobs geboren?
  3. Waar mochten vrouwen voor het eerst stemmen?
  4. Wie was de eerste vrouwelijke huisarts in Nederland?
  5. Wie is de eerste vrouwelijke dokter?
  6. Wie was de eerste vrouwelijke arts in Nederland?

Wat deed Aletta Jacobs?

Aletta Jacobs is de eerste vrouw in Nederland die officieel wordt toegelaten tot de universiteit. Ook is ze de eerste vrouw die arts wordt en de eerste vrouw die promoveert. In Nederland is ze bekend als boegbeeld van de eerste feministische golf en vanwege haar strijd voor vrouwenkiesrecht.

Waar en wanneer is Aletta Jacobs geboren?

Sappemeer, NetherlandsAletta Jacobs / Place of birth

Waar mochten vrouwen voor het eerst stemmen?

Duitsland. Op 12 november 1918 verkondigde de revolutionaire leiding (Rat der Volksbeauftragten) het actief en passief kiesrecht ook voor vrouwen. Mannen mochten al sinds stemmen. Een verordening volgde op 30 november.

Wie was de eerste vrouwelijke huisarts in Nederland?

Biografie van Aletta Jacobs, als eerste vrouwelijke arts in Nederland boegbeeld van de eerste feministische golf en spil van de Nederlandse vereniging voor vrouwenkiesrecht.

Wie is de eerste vrouwelijke dokter?

Amsterdam had al rond 1630 een vrouwelijke chirurgijn. Tussen de vakbroeders van het gilde werkte ene Trijn Jacobs, zo blijkt uit notariële archieven: tweeënhalve eeuw eerder dan 's lands eerste officiële vrouwelijke arts, Aletta Jacobs.

Wie was de eerste vrouwelijke arts in Nederland?

Biografie van Aletta Jacobs, als eerste vrouwelijke arts in Nederland boegbeeld van de eerste feministische golf en spil van de Nederlandse vereniging voor vrouwenkiesrecht.