:

Hoeveel van de ouders leest nog voor aan kinderen tussen 6 en 12 jaar?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Hoeveel van de ouders leest nog voor aan kinderen tussen 6 en 12 jaar?
 2. Hoeveel lezen per dag kind?
 3. Hoeveel kinderen vinden lezen leuk?
 4. Waarom willen kinderen niet lezen?
 5. Hoeveel procent van de kinderen leest?
 6. Hoeveel minuten lezen per dag?
 7. Waarom is lezen belangrijk kind?
 8. Hoeveel procent van de jongeren leest niet?
 9. Hoe bevorder je Leesmotivatie?
 10. Hoeveel lezen tieners?

Hoeveel van de ouders leest nog voor aan kinderen tussen 6 en 12 jaar?

Eens kinderen zelf leren lezen, nemen de voorleesmomenten af: 58% van de bevraagde ouders leest voor aan hun kinderen tussen zes en twaalf jaar.

Hoeveel lezen per dag kind?

Uit het Internationale onderzoek PISA blijkt dat kinderen die dagelijks 15 minuten (stil) lezen, een miljoen woorden per jaar lezen en daarmee hun woordenschat vergroten. Als ze zelf hun boeken mogen kiezen, vergroot dat de kans dat ze positieve leeservaringen opdoen, en ook buiten school vaker gaan lezen.

Hoeveel kinderen vinden lezen leuk?

Een ruime meerderheid van de leerlingen in het basisonderwijs (82%) vindt het leuk of heel erg leuk om boeken te lezen. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor 'slechts' de helft (51%) van de leerlingen.

Waarom willen kinderen niet lezen?

Diverse onderzoeken wijzen al jaren uit: kinderen en jongeren in Nederland houden niet van lezen. Het gevolg is een schrikbarende toename van laaggeletterdheid onder jongeren en volwassenen. Dat is een serieuze handicap in deze geletterde maatschappij. De remedie is al jaren even bekend als simpel: lezen.

Hoeveel procent van de kinderen leest?

Van de 7-jarigen – beginnende lezers – leest 68% vrijwel dagelijks een boek in de vrije tijd. Aan het eind van de basisschool, op 12-jarige leeftijd, is dat met de helft gedaald (naar 35%). Het aantal kinderen dat nooit voor het plezier een boek leest, wordt in deze periode juist vijf keer zo groot.

Hoeveel minuten lezen per dag?

Als je 30 minuten per dag leest heb je 20% meer kans op een gelukkig en tevreden leven. Als je 30 minuten per dag leest heb je 30% meer kans dat je creatief bent. Je kans op depressie verkleint met 28%.

Waarom is lezen belangrijk kind?

Wie leest, leert de wereld! Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten helpen je kind en tiener ook om zich beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen.

Hoeveel procent van de jongeren leest niet?

44 procent van de Nederlandse jongeren leest nooit een boek Daar steekt een ander cijfer schril bij af: van alle 79 landen is er geen waar leerlingen zo weinig plezier beleven aan lezen als de Nederlandse kinderen. Ze lezen alleen nog als ze moeten. 44 procent van de Nederlandse jongeren leest nooit een boek.

Hoe bevorder je Leesmotivatie?

Een aantal elementen blijkt met name effectief om de leesmotivatie te bevorderen:
 1. Interesse. Probeer leesteksten zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de interesse van leerlingen. ...
 2. Autonomie. Door leerlingen gevoel van controle en zelfstandigheid te geven, kunnen leerlingen meer gemotiveerd raken. ...
 3. Sociale motivatie.

Hoeveel lezen tieners?

53% van de 13- tot 19-jarigen leest ten minste wekelijks, terwijl dat onder 65-plussers 98% is (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018).