:

Hoe maak je online vergaderen leuk?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Hoe maak je online vergaderen leuk?
 2. Is werkoverleg werktijd?
 3. Waarom een Afdelingsoverleg?
 4. Hoe organiseer je een werkoverleg?
 5. Wat is een creatieve vergadering?
 6. Welke agendapunten zijn er?

Hoe maak je online vergaderen leuk?

9 tips om de online meeting leuker te maken
 1. Check aan het begin van de meeting met elkaar in: Begin de meeting niet direct met de inhoud, maar vraag aan je collega's hoe ze zich vandaag voelen. ...
 2. Gebruik break-out rooms: In Zoom en Microsoft Teams heb je de mogelijkheid om mensen in break-out rooms bij elkaar te zetten.

Is werkoverleg werktijd?

Werkoverleg is een uitstekend middel om werknemers sterker te betrekken bij hun werk. De tijd die nodig is voor werkoverleg geldt formeel als werktijd. Volgens veel regelingen/cao's moet de duur van overleg worden gezien als werktijd.

Waarom een Afdelingsoverleg?

Het doel van de afdelingsvergadering is vaak breder dan het werkoverleg. Waar het werkoverleg zich bijzonder concentreert op praktische zaken zoals voortgang van projecten, aanvliegen van nieuwe projecten, planning en controle daar heeft met name in grote organisaties het afdelingsoverleg nog een bredere doelstelling.

Hoe organiseer je een werkoverleg?

Tips voor het organiseren van een productief werkoverleg
 1. Zorg voor een goede basis.
 2. Voorkom falende techniek.
 3. Is de ruimte geschikt voor het type overleg?
 4. Zorg voor een boeiende en informatieve bijeenkomst.
 5. Geef de deelnemers na afloop handouts of notulen.

Wat is een creatieve vergadering?

Eén van de belangrijkste aspecten van een creatieve vergadering, is dat iedereen zijn of haar mening kan geven. Daarmee heeft u verschillende meningen en invalshoeken en dat helpt om ergens van verschillende kanten naar te kijken.

Welke agendapunten zijn er?

Hoe ziet een goede agenda er uit?
 • Opening: de voorzitter heet iedereen welkom.
 • Bespreking en goedkeuring notulen vorige keer. In sommige vergaderingen wordt dit overgeslagen.
 • Ingekomen stukken en mededelingen. Is er iemand afwezig? ...
 • De punten die besproken moeten worden. ...
 • Rondvraag. ...
 • Sluiting.