:

Hoe kan ik een aanvullende uitkering aanvragen?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe kan ik een aanvullende uitkering aanvragen?
  2. Hoeveel vakantiegeld stroomopwaarts?
  3. Wat als uitkering in weekend valt?
  4. Heb ik recht op aanvullende bijstand?
  5. Heb ik recht op aanvulling van mijn loon?
  6. Hoe hoog is mijn vakantiegeld bijstand?
  7. Welke datum wordt vakantiegeld uitbetaald bijstand?
  8. Welke datum bijstandsuitkering 2022?

Hoe kan ik een aanvullende uitkering aanvragen?

Aanvullende bijstandsuitkering (participatiewet) Deze vraag je aan bij de gemeente, via werk.nl. Door middel van je DigiD kun je de aanvraag voor een aanvullende uitkering voltooien. Houd er rekening mee dat de gemeente en het UWV andere voorwaarden hanteren. Dit kan voordelig, maar ook nadelig zijn.

Hoeveel vakantiegeld stroomopwaarts?

Ik ben ouder dan 21 jaar en woon in een instelling. Hoe hoog is de uitkering?
leefvormbedrag zonder vakantiegeldvakantiegeld per maand
alleenstaande€ 328,40€ 17,28
alleenstaande ouder€ 328,40€ 17,28
gehuwd en beide in een instelling wonend€ 510,81€ 26,88

Wat als uitkering in weekend valt?

Het verschilt per bank wanneer uw uitkering op uw rekening staat. Dit is meestal uiterlijk op de 12e van de maand. Is die dag in een weekend? Dan staat uw uitkering voor dat weekend op uw rekening.

Heb ik recht op aanvullende bijstand?

Heeft u niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan heeft u recht op een aanvullende bijstandsuitkering. U heeft onvoldoende inkomen als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op u van toepassing is: de bijstandsnorm.

Heb ik recht op aanvulling van mijn loon?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie.

Hoe hoog is mijn vakantiegeld bijstand?

Het vakantiegeld is 8% van uw bruto-uitkering. Het vakantiegeld krijgt u maandelijks samen met uw uitkering uitbetaald.

Welke datum wordt vakantiegeld uitbetaald bijstand?

Elke maand wordt een deel van uw uitkering (5% van de bijstandsnorm) gereserveerd voor vakantiegeld. Als u een uitkering ontvangt en recht heeft op vakantiegeld, staat het geld uiterlijk op uw rekening.

Welke datum bijstandsuitkering 2022?

24 maart 2022. 26 april 2022. 25 mei 2022 (plus vakantiegeld)