:

Wat is het Chronic Care Model?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is het Chronic Care Model?
  2. Wat is fragmentatie?
  3. Wat wordt er bedoeld met fragmentatie?
  4. Wat is het generiek model zelfmanagement?
  5. Wat is het gevolg van fragmentatie?

Wat is het Chronic Care Model?

Het Chronic Care Model is een model voor de organisatie van zorg rondom chronisch zieken. Het is ontwikkeld om het zorgsysteem te transformeren naar een systeem dat proactief, persoonsgericht en geïntegreerd is.

Wat is fragmentatie?

fragmenteren - Werkwoord 1. (ov) in kleine brokstukken uiteen doen vallen ♢ De botsing van de Afrikaanse en Euraziatische plaat fragementeerde dit gebergte in drie delen. 2. ergatief in kleine brokstukken uiteenvallen ♢ De harde schijf is gefragmenteerd....

Wat wordt er bedoeld met fragmentatie?

Fragmentatie is de onderverdeling van een vaste stof in fragmenten. Deze fragmenten hechten zich vervolgens aan het dichtstbijzijnde oppervlak.

Wat is het generiek model zelfmanagement?

2.2 Het generieke model zelfmanagement Zelfmanagement betekent dat mensen met een chronisch ziekte zelf kunnen kiezen in hoeverre men de regie over het leven in eigen hand wil houden en mede richting wil geven aan hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden.

Wat is het gevolg van fragmentatie?

Defragmentatie helpt de harde schijf om de bestanden sneller te vinden omdat ze op 1 plek staan waardoor bestanden sneller uitgelezen kunnen worden. Hierdoor werkt de computer sneller, wat het uiteindelijke doel is van defragmenteren.