:

Wat kun je doen tegen hate speech?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat kun je doen tegen hate speech?
 2. Wat is hatespeech?
 3. Hoe reageren op haat?
 4. Wat zegt de Belgische wet over hate speech?
 5. Hoe reageren op haatberichten?
 6. Wat is online haatspraak?
 7. Hoe omgaan met online haat?
 8. Hoe ga je om met online haat?
 9. Wat te doen met haatreacties?
 10. Wat is het verschil tussen haatspraak en cyberpesten?
 11. Wat is een strafbare mening?
 12. Hoe gaat cyberpesten?

Wat kun je doen tegen hate speech?

Gebruik humor: degene die Hate Speech gebruikt, wil een ander kwetsen of zich- zelf 'beter/meer' voelen. Met humor kun je dit teniet doen. Het incident (met je tele- foon) opnemen; ook al ben je een voorbijganger. Je kunt het slachtoffer aanbieden om dit aan hem/haar te versturen.

Wat is hatespeech?

Haatzaaien of haatspraak is taalgebruik dat een persoon of groep aanvalt op grond van godsdienst of seksuele oriëntatie, of een uiting is van xenofobie of rassendiscriminatie.

Hoe reageren op haat?

Ook als je niet persoonlijk het slachtoffer bent van haatberichten, kan je er iets tegen doen. Laat bijvoorbeeld weten dat je niet akkoord gaat met een post of statusupdate. Deze tips kunnen je daarbij helpen: Richt je pijlen niet op de auteur, maar val de inhoud van de uitspraak aan.

Wat zegt de Belgische wet over hate speech?

Zo bepaalt de Belgische antiracismewet dat uitingen die bewust aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep personen of gemeenschap, wegens hun nationaliteit, etnische afstamming of ras strafbaar zijn.

Hoe reageren op haatberichten?

Reageer op de haatboodschap Ook als je niet persoonlijk het slachtoffer bent van haatberichten, kan je er iets tegen doen. Laat bijvoorbeeld weten dat je niet akkoord gaat met een post of statusupdate. Deze tips kunnen je daarbij helpen: Richt je pijlen niet op de auteur, maar val de inhoud van de uitspraak aan.

Wat is online haatspraak?

Met haatspraak wordt namelijk verwezen naar alle uitdrukkingsvormen (waaronder bijvoorbeeld tekeningen, afbeeldingen, filmpjes, …) die een groep of persoon aanvallen op basis van minimaal één kenmerk (bijvoorbeeld ras, religie, afkomst, geaardheid, geslacht …).

Hoe omgaan met online haat?

Hoe reageren op online-haat?
 1. Toon ook online dat je discriminatie niet tolereert. Onderzoek toont aan dat mensen sneller een afkeurende reactie plaatsen onder een discriminerend bericht wanneer iemand anders dit al heeft gedaan.
 2. Steun ook de slachtoffers online. ...
 3. Meld de haatberichten bij de website zelf of bij Unia.

Hoe ga je om met online haat?

Hoe duidelijker je weet waar je voor staat, hoe meer je ook een specifieke doelgroep aan kan spreken waarbinnen de onderwerpen die ergens anders misschien als heel raar of radicaal kunnen worden gezien veel beter begrepen worden.” Actief rust creëren, weten waar je voor staat en blokkeren als voorrecht.

Wat te doen met haatreacties?

Dit zijn een aantal manieren hoe jij kan omgaan met haatreacties:
 • Tijdelijke afleiding om emoties op een rijtje te krijgen. ...
 • Het reageren op een haatreactie. ...
 • Negeren van de haatreactie. ...
 • Alles of niets verwijderen. ...
 • Informeer dat je reacties kunt verwijderen. ...
 • Relativeer de haatvolle reacties. ...
 • De interpretatie. ...
 • De hater exposen.

Wat is het verschil tussen haatspraak en cyberpesten?

Cyberpesten: De pester kent vaak de gepeste van in de jeugdbeweging of op school. Haatspraak: De persoon die haatspraak uitstuurt, doet dit vaak in een omgeving waar mensen elkaar niet of nauwelijks kennen.

Wat is een strafbare mening?

Uit de blijkt dat onder meer het volgende strafbaar is: aanzetten tot geweld tegen minderheidsgroepen; ongegronde belediging; het openbaar maken van bepaalde bedrijfsgeheimen; verregaande openbaarmaking van privé-gegevens; en het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno.

Hoe gaat cyberpesten?

Cyberpesten doet zich voor wanneer iemand herhaaldelijk opzettelijk schadelijke inhoud naar of over een slachtoffer verstuurt of deelt. Dit kan gebeuren vanaf een computer, mobiele telefoon of een ander apparaat. De interacties kunnen bestaan uit berichten, video's, foto's of online gedeelde inhoud.