:

Welke procedure moet de werkgever volgen als hij jou wilt ontslaan?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Welke procedure moet de werkgever volgen als hij jou wilt ontslaan?
 2. Wat als UWV geen ontslagvergunning verleend?
 3. Hoe iemand ontslag aanzeggen?
 4. Wat is de procedure bij ontslag?
 5. Kan UWV ontslag weigeren?
 6. Is het dienstverband via een ontslagvergunning UWV beëindigd?

Welke procedure moet de werkgever volgen als hij jou wilt ontslaan?

Verzoekschriftprocedure
 • de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
 • de arbeidsovereenkomst te herstellen.
 • de opzegging te vernietigen.
 • een financiële vergoeding vast te stellen (bijvoorbeeld een schadevergoeding, transitievergoeding of (aanvullende) billijke vergoeding als de werkgever een ernstig verwijt te maken valt)

Wat als UWV geen ontslagvergunning verleend?

Weigert UWV uw ontslagaanvraag? Dan blijft uw werknemer bij u in dienst. U kunt dan overwegen om via de kantonrechter toestemming te vragen om uw werknemer alsnog te ontslaan. U moet dit verzoek binnen 2 maanden na de beslissing van UWV op uw ontslagaanvraag indienen bij de kantonrechter.

Hoe iemand ontslag aanzeggen?

Belangrijke regels
 1. De aanzegging geschied schriftelijk. Hoewel een Whatsappje volstaat volgens de rechter, raden wij je aan om het via een formele brief te doen. ...
 2. De aanzegging moet kenbaar zijn bij de werknemer uiterlijk voordat de laatste maand van het contract ingaat.

Wat is de procedure bij ontslag?

De werkgever kan een keuze maken uit deze vier ontslagprocedures:
 • Ontbinden met wederzijds goedvinden.
 • Het aanvragen van een ontslagvergunning via het UWV.
 • Ontslag via de kantonrechter.
 • Ontslag op staande voet.

Kan UWV ontslag weigeren?

UWV geeft geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen als er een opzegverbod geldt. Een voorbeeld hiervan is het opzegverbod tijdens ziekte. Is de kans groot dat het opzegverbod binnen 4 weken na de beslissing van UWV niet meer geldt? Dan is dit opzegverbod geen reden om de ontslagaanvraag te weigeren.

Is het dienstverband via een ontslagvergunning UWV beëindigd?

Werkgever en ontslag Als u van UWV een ontslagvergunning krijgt, dan heeft u maximaal 4 weken om de arbeidsovereenkomst met uw werknemer op te zeggen. Doe daarvoor het volgende: Zeg de arbeidsovereenkomst schriftelijk op. Houd rekening met de juiste opzegtermijn.