:

Heeft een legaat voorrang?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Heeft een legaat voorrang?
 2. Hoe hoog mag een legaat zijn?
 3. Is legaat een schuld?
 4. Hoe eis ik een legaat op?
 5. Wie betaalt belasting over een legaat?
 6. Wat is de vrijstelling van een legaat?
 7. Hoe wordt een legaat belast?
 8. Wat gaat voor legaat of erfdeel?
 9. Is legaat belastingvrij?
 10. Welke rechten heeft een legaat?
 11. Is een legaat verplicht?

Heeft een legaat voorrang?

Bevat de erfenis schulden, dan moeten eerst de schuldeisers worden betaald uit de nalatenschap. Daarna krijgt u uw legaat. Schuldeisers hebben voorrang op de legataris. Maar een legataris heeft voorrang op de erfgenamen.

Hoe hoog mag een legaat zijn?

Het bedrag van een legaat bepaalt u in principe helemaal zelf. Wel moet u er rekening mee houden dat de ontvanger– na aftrek van zijn vrijstelling – misschien nog erfbelasting moet betalen over het legaat. Ook kan een legaat soms inbreuk maken op het erfdeel dat voor kinderen is vastgelegd in de wet.

Is legaat een schuld?

Een legaat is een schuld van de nalatenschap die als laatste voor betaling aan bod komt. Dat betekent dat een legaat pas kan worden betaald, als de andere schulden van de nalatenschap reeds zijn – of kunnen worden – voldaan.

Hoe eis ik een legaat op?

De opeisbaarheidstermijn is geen fatale termijn. Daarom moet je als legataris de erfgenamen van de overleden erflater nog eerst schriftelijk in gebreke stellen. In die ingebrekestelling eis je jouw legaat op. Je moet de erfgenamen een redelijke termijn geven, om alsnog tot betaling van het geldlegaat over te gaan.

Wie betaalt belasting over een legaat?

Degene iets verkrijgt uit een nalatenschap, is de belastingplichtige voor de erfbelasting. Dat betekent dus dat de erfgenaam of legataris (degene die een legaat krijgt uit de nalatenschap) de erfbelasting moet betalen. Soms werkt het anders met de daadwerkelijke betaling van de erfbelasting.

Wat is de vrijstelling van een legaat?

Het legaat vrij van recht is dus een manier om een rond bedrag bij iemand terecht te laten komen, of een bijzondere bezitting zonder dat degene die dit erft daar nog belasting over hoeft te betalen.

Hoe wordt een legaat belast?

Een legaat is vaak vrij van recht. Dit betekent dat de ontvanger van het legaat geen belasting hoeft te betalen over het geldbedrag of over de goederen die hij of zij ontvangt. De erfbelasting wordt dan uit de totale erfenis betaald. Wat de ontvanger netto krijgt, is gelijk aan het legaat dat in het testament staat.

Wat gaat voor legaat of erfdeel?

De erfgenamen moeten er namelijk voor zorgen dat het legaat uit de erfenis wordt betaald. Maar een erfgenaam kan ook nog een extra legaat ontvangen, dan is de deze persoon erfgenaam en legataris. Een legaat is een recht en wie er recht op heeft kan ook van het legaat afzien. In dat geval vervalt het legaat.

Is legaat belastingvrij?

Een legaat is vaak vrij van recht. Dit betekent dat de ontvanger van het legaat geen belasting hoeft te betalen over het geldbedrag of over de goederen die hij of zij ontvangt. De erfbelasting wordt dan uit de totale erfenis betaald. Wat de ontvanger netto krijgt, is gelijk aan het legaat dat in het testament staat.

Welke rechten heeft een legaat?

Alle erfgenamen aansprakelijk Door het nalaten van een legaat, geeft de erflater aan de legataris namelijk een vorderingsrecht. Het legaat is immers een schuld van de nalatenschap. De legataris kan zijn vorderingsrecht op ontvangst van het legaat dus uitoefenen tegenover de gezamenlijke erfgenamen.

Is een legaat verplicht?

5 Wettelijke en testamentaire verplichtingen legataris De wet verbindt aan het aanvaarden van een legaat geen verplichtingen. Immers: de wet gaat ervan uit dat het legaat wordt aanvaard. Derhalve rust op de legataris geen wettelijke plicht zich binnen een bepaalde termijn uit te laten over het aanvaarden.