:

Wat als je schuldsaldo niet betaald?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat als je schuldsaldo niet betaald?
 2. Is schuldsaldo verzekering verplicht?
 3. Wat is het verschil tussen een schuldsaldoverzekering en een levensverzekering?
 4. Wat met schuldsaldo bij zelfmoord?
 5. Kan een schuldsaldoverzekering geweigerd worden?
 6. Wat kost schuldsaldoverzekering per maand?
 7. Is schuldsaldo verplicht als alleenstaande?
 8. Wat gebeurt er met schuldsaldoverzekering?
 9. Wat met schuldsaldoverzekering bij vervroegde terugbetaling?
 10. Wat met schuldsaldo na verkoop?
 11. Wat kost een schuldsaldoverzekering?
 12. Wat met schuldsaldoverzekering bij verkoop huis?

Wat als je schuldsaldo niet betaald?

Als u ook na de betalingsherinnering de premie niet betaalt, dan wordt uw verzekering gereduceerd. Dat betekent dat u verzekerd blijft zolang de premies die u eerder stortte, volstaan om het overlijdensrisico te dekken. Op het moment dat de premies niet langer volstaan, bent u niet meer verzekerd.

Is schuldsaldo verzekering verplicht?

Een schuldsaldoverzekering is geen verplichte verzekering. Het is echter wel zo dat de meeste kredietinstellingen voor grote kredieten (bijvoorbeeld een hypothecaire lening of professioneel krediet) vragen om dergelijke verzekering aan te gaan om een bijkomende garantie te hebben.

Wat is het verschil tussen een schuldsaldoverzekering en een levensverzekering?

Een levensverzekering verzekert een vast kapitaal bij het overlijden van de verzekerde. Een schuldsaldo daartegenover verzekert een afnemend kapitaal. Daarnaast behoren gemengde levensverzekeringen (verzekering bij leven en overlijden) ook niet tot de categorie schuldsaldoverzekering.

Wat met schuldsaldo bij zelfmoord?

De Schuldsaldoverzekering dekt niet: het overlijden van de verzekeringnemer na zelfmoord binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract; het overlijden van de verzekeringnemer in België door deelname aan een (burger)oorlog.

Kan een schuldsaldoverzekering geweigerd worden?

Ja, dat kan. Mensen die lijden aan een chronische of zware ziekte kunnen soms moeilijkheden ondervinden om een schuldsaldoverzekering te vinden. Verzekeraars beschouwen hen als een groter risico en vragen daarom soms een bijpremie of weigeren de dekking.

Wat kost schuldsaldoverzekering per maand?

Hangt af van je lening! Welke prijs je moet betalen voor je schuldsaldoverszekering, hangt in grote mate af van je lening. De premie wordt immers berekend op basis van het geleende kapitaal, de rentevoet en de duurtijd van de lening. Naast het overlijdensrisico speelt ook de betalingstermijn een rol.

Is schuldsaldo verplicht als alleenstaande?

SparenDe schuldsaldoverzekering die u afsluit bij een woonlening beschermt niet enkel uw partner, maar ook andere erfgenamen. Alleen al daarom is ze dus ook wel nuttig voor alleenstaanden. Wettelijk bent u dus niet verplicht om bij het aangaan van een woonlening ook een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Wat gebeurt er met schuldsaldoverzekering?

de Schuldsaldoverzekering vergoedt geheel of gedeeltelijk het openstaande saldo van een krediet bij het overlijden van de verzekeringnemer voor het einde van het krediet; het kapitaal gedekt bij overlijden is degressief.

Wat met schuldsaldoverzekering bij vervroegde terugbetaling?

​Als u uw lening vervroegd terugbetaalt: u kan uw schuldsaldoverzekering afkopen of behouden als 'vrije' schuldsaldoverzekering. Dit betekent dat in geval van overlijden het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigde en niet aan de kredietinstelling.

Wat met schuldsaldo na verkoop?

Je laat de reserve van je schuldsaldoverzekering overschrijven naar een pensioenspaarplan. Je koopt de reserve van je schuldsaldoverzekering af ( Let op: de afkoop kan niet automatisch, je contract dient een afkoopclausule te bevatten om dit te kunnen doen).

Wat kost een schuldsaldoverzekering?

Hangt af van je lening! Welke prijs je moet betalen voor je schuldsaldoverszekering, hangt in grote mate af van je lening. De premie wordt immers berekend op basis van het geleende kapitaal, de rentevoet en de duurtijd van de lening.

Wat met schuldsaldoverzekering bij verkoop huis?

DE WONING WORDT VERKOCHT Je vormt de polis om tot een gewone overlijdensverzekering (zonder link met een lening). Je dekt met de schuldsaldoverzekering een nieuw krediet (de polis moet dan wel aangepast worden). Je betaalt geen premies meer en de polis wordt 'in remise' geplaatst.