:

Welke huizen hebben funderingsproblemen?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Welke huizen hebben funderingsproblemen?
 2. Welke grond is geschikt om op te bouwen?
 3. Hoe merk je dat een woning aan het verzakken is?
 4. Waar kan ik mijn Funderingslabel zien?
 5. Wat kost grond bouwklaar maken?
 6. Wat is een Zandkoffer?

Welke huizen hebben funderingsproblemen?

Om welke huizen gaat het?
 • Huizen met een houten paalfundering in veen- en kleigebieden. Deze lopen een groter risico op funderingsproblemen dan huizen op houten palen in zandgebieden.
 • Huizen in kleigebieden met een te ondiepe fundering.

Welke grond is geschikt om op te bouwen?

Zeeklei is zeer vruchtbaar voor landbouwgrond omdat het veel minerale bevat. Van deze drie types grond is zand het meest geschikt om op te bouwen, omdat dit minder indrukt dan klei of veen. Het huis zal zo minder gevoelig zijn voor verzakken.

Hoe merk je dat een woning aan het verzakken is?

De signalen die kunnen duiden op verzakking van de woning zijn de volgende:
 • Scheurvorming. Deze scheuren kunnen zich voordoen in gevel, binnenmuren, vloeren en plafonds. ...
 • Klemmende ramen deuren. ...
 • Scheefstand. ...
 • Hoog water onder de vloer. ...
 • Groot hoogteverschil met de buren.

Waar kan ik mijn Funderingslabel zien?

Funderingslabel laat staat van fundering zien Bij risicolabel C is er sprake van een licht verhoogd risico en bij label D al een verhoogd risico. Als het gebouw funderingslabel E heeft, dan is er sprake van een sterk verhoogd risico en is ingrijpen urgent.

Wat kost grond bouwklaar maken?

De kosten van het bouwrijp maken van grond verschillen aan de hand van wat er gedaan moet worden. De prijs varieert tussen de €30-50 per m2, maar dit kan ook een veelvoud hiervan zijn (denk aan enkele honderden euro's). Onverwachte zaken kunnen afhankelijk van de aard ervan een forse stempel drukken op uw budget.

Wat is een Zandkoffer?

Fundering op staal is de meest gebruikte methode (in het gele gebied van de tekening rechts), namelijk wanneer de draagkrachtige laag (de zogenoemde vaste grondslag) niet te diep onder het maaiveld ligt. De slechte bovengrond wordt verwijderd en eventueel vervangen door een zogenoemde zandkoffer.