:

Hoe heet de economische situatie waarin er weinig vraag is en de prijzen laag?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe heet de economische situatie waarin er weinig vraag is en de prijzen laag?
  2. Wat zijn economische begrippen?
  3. Wat is de economische term voor de invloed van een jaargetijde op bijvoorbeeld werkloosheid?
  4. Wat is een economische vraag?
  5. Wat zijn economische prestaties?
  6. Hoe wordt een langdurige en diepgaande laagconjunctuur ook wel genoemd?
  7. Wat is een conjunctuurindicator?
  8. Wat is laag en hoog conjunctuur?
  9. Wat is de macro economische vraag?
  10. Wat betekent de vraag?

Hoe heet de economische situatie waarin er weinig vraag is en de prijzen laag?

de effectieve vraag ( of het inkomensevenwicht) is lager dan het bestedingsevenwicht. Zie ook het begrip onderbesteding.

Wat zijn economische begrippen?

De economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling van schaarse middelen (producten en diensten) in een samenleving. Het richt zich voornamelijk op het maken van producten en de verdeling van deze producten. Het begrip schaarste speelt in de economie een grote rol.

Wat is de economische term voor de invloed van een jaargetijde op bijvoorbeeld werkloosheid?

Seizoenswerkloosheid = Seizoenswerkloosheid is werkloosheid die een gevolg is van het wegvallen van bepaalde productie in bepaalde jaargetijden. Bijvoorbeeld: Strandtentmedewerkers hebben in de winter geen werk.

Wat is een economische vraag?

Vraag is in de economie een maat voor de hoeveelheid goederen en diensten waaraan behoefte is. In de micro-economische theorie van het consumentengedrag wordt de vraag veelal opgevat als het verband tussen prijs en gevraagde hoeveelheid van een bepaald product. Dit verband wordt dan weergegeven met de vraagcurve.

Wat zijn economische prestaties?

Economische prestaties. Bij economische prestaties worden immateriële objecten primair beschermd, omdat zij een waarde in het economisch verkeer vertegenwoordigen, hetzij omdat het als regel geld kost om ze te vervaardigen, dan wel omdat het geld uitspaart wanneer men ze kan gebruiken. ...

Hoe wordt een langdurige en diepgaande laagconjunctuur ook wel genoemd?

Een langdurige en diepgaande laagconjunctuur wordt een depressie genoemd.

Wat is een conjunctuurindicator?

Een conjunctuurindicatoren geeft aanwijzingen over de ontwikkeling van de economie. Uit de indicatoren kan je aflezen in welke conjunctuurfase de conjunctuur zich op dit moment zich bevindt en naar welke fase de conjunctuur zich beweegt.

Wat is laag en hoog conjunctuur?

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af.

Wat is de macro economische vraag?

De geaggregeerde vraag of macro-economische vraag is de totale hoeveelheid goederen en diensten die consumenten producten, overheid en buitenland in een jaar willen kopen = C + I + O + E – M. Er bestaat een negatief verband tussen het algemeen prijspeil (CPI) en de omvang van de geaggregeerde vraag.

Wat betekent de vraag?

vraag - Zelfstandignaamwoord 1. een verzoek (om inlichting) ♢ Hij stelde zijn leerkracht een vraag. 2. probleem, kwestie, vraagstuk 3.