:

Wat zijn sociale patronen?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat zijn sociale patronen?
  2. Wat is een maatschappelijke structuur?
  3. Wat zijn maatschappelijke actoren?
  4. Wat is een structurele kijk op de samenleving?
  5. Wat is het verschil tussen factoren en actoren?

Wat zijn sociale patronen?

Sociale structuur is het betrekkelijk vaste en duurzame patroon in het sociaal handelen. De relatie kan betrekking hebben op individuen (mensen, ook dieren), groepen en instituties. Relaties worden daarbij bepaald door de sociale positie en de sociale rol.

Wat is een maatschappelijke structuur?

Een maatschappelijke structuur is een georganiseerde samenhang tussen sociale fenomenen, kenmerken of variabelen. Die samenhang vertoont regelmatigheden of sociale wetmatigheden. Ze ontstaat door een dubbel proces van sociale organisatie.

Wat zijn maatschappelijke actoren?

Actor: Een groep of persoon die betrokken is bij een maatschappelijk probleem.

Wat is een structurele kijk op de samenleving?

In een structurele benadering gaat de aandacht niet alleen naar de armoede zelf, maar evenzeer naar de samenleving die deze armoede altijd opnieuw voortbrengt en in stand houdt.

Wat is het verschil tussen factoren en actoren?

Met factoren bedoelen we trends, ontwikkelingen, gebeurtenissen en dergelijke die een rol spelen bij (het ontstaan van) het issue. Met actoren bedoelen we de spelers in het gemeentelijk 'krachtenveld'. De actoren hebben bepaalde standpunten ten aanzien van de organisatie en het issue.