:

Wat na 2 weken ziekte?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat na 2 weken ziekte?
  2. Hoeveel weken werken na ziekte?
  3. Hoeveel dagen tussen ziekte?
  4. Wat als je langer dan een maand ziek bent?
  5. Welke tijden moet je thuis zijn bij ziekte?
  6. Hoe lang moet ik weer werken om opnieuw in de ziekte te kunnen?

Wat na 2 weken ziekte?

Blijf je toch langer ziek, dan moet je onmiddellijk een nieuw 'getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' naar je ziekenfonds sturen. Op dat getuigschrift moet de dokter de nieuwe einddatum noteren. Anders zal je geen ziekte-uitkeringen meer ontvangen.

Hoeveel weken werken na ziekte?

Een ziekteperiode waarin het loon moet worden doorbetaald, duurt maximaal 104 weken (behoudens een loonsanctie). Als de werknemer beter is (hersteld) en binnen 4 weken opnieuw ziek wordt, dan worden de ziekteweken bij elkaar opgeteld.

Hoeveel dagen tussen ziekte?

Ziekteperiodes optellen Als er tussen 2 ziekteperiodes minder dan 4 weken zitten, tellen deze als 1 ziekteperiode. Dit is onder andere van belang om te bepalen tot wanneer de periode van 2 jaar loondoorbetaling loopt. Bijvoorbeeld: u bent 10 weken ziek. Na werkhervatting wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek.

Wat als je langer dan een maand ziek bent?

Ben je bediende, dan betaalt je werkgever je loon van de eerste maand volledig uit. Het gewaarborgd loon van een arbeider bedraagt twee weken loon. Als je langer dan 1 maand ziek bent of dan die twee weken, springt het RIZIV bij.

Welke tijden moet je thuis zijn bij ziekte?

Uw werkgever mag u niet zomaar vragen om de hele dag thuis te blijven. Hij mag u wel vragen om u aan de regels te houden van het bedrijf. In die regels kan staan dat u tijdens ziekte op een vast moment beschikbaar moet zijn voor controle of overleg. Bijvoorbeeld iedere ochtend van 10 uur tot 12 uur.

Hoe lang moet ik weer werken om opnieuw in de ziekte te kunnen?

Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van (een deel van) het loon gedurende maximaal 104 weken. Wanneer een werknemer na een periode van tenminste vier weken van volledig herstel opnieuw uitvalt, vangt deze termijn opnieuw aan.