:

Wat schrijf je in een onderzoeksmethode?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat schrijf je in een onderzoeksmethode?
 2. Hoe schrijf je een goede materiaal en methode?
 3. Hoe stel ik de methode op bij een onderzoek?
 4. Hoe schrijf ik een goede verantwoording?
 5. Hoe schrijf ik een strak reflectie?
 6. Hoe schrijf ik een strak verslag?

Wat schrijf je in een onderzoeksmethode?

In de methodologie beschrijf je welke methoden je gebruikt om tot de resultaten (in je scriptie) te komen. Hierbij ga je in op: Het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief onderzoek. De dataverzamelingsmethoden – deskresearch of fieldresearch....Data-analysemethoden
 • Statistische toetsen.
 • Regressieanalyses.
 • Allebei.

Hoe schrijf je een goede materiaal en methode?

In de materiaal en methoden beschrijf je hoe het onderzoek is uitgevoerd en met welke materialen. Dit heeft als doel, dat een volgende onderzoek jullie onderzoek na kan doen en kan controleren of hij dezelfde resultaten kan krijgen. Kan iemand anders jullie onderzoek herhalen met behulp van de gegeven informatie?

Hoe stel ik de methode op bij een onderzoek?

In je onderzoeksopzet beschrijf je wat je wilt gaan onderzoeken, bij wie of wat je dit gaat onderzoeken, wat voor soort onderzoek je gaat doen, welke onderzoeksinstrumenten je hiervoor gaat inzetten en hoe je de data gaat verzamelen en analyseren.

Hoe schrijf ik een goede verantwoording?

De verantwoording Je gebruikt de onderzoeksverantwoording of onderzoeksmethoden om de lezers uit te leggen wat je precies hebt gedaan tijdens je onderzoek. Op welke manieren heb je de date verzamelt en gebruikt, welke zaken analyseer je, waar heeft het onderzoek plaatsgevonden en wie heb je opgenomen in je scriptie.

Hoe schrijf ik een strak reflectie?

Wat is jouw rol of verantwoordelijkheid? Wat is jouw doel? Resultaat Wat is het resultaat van jouw handelen? Aanpak Hoe heb je dat aangepakt in die situatie? (De examinator bevraagt letterlijk het criterium binnen het werkproces.)

Hoe schrijf ik een strak verslag?

Je gaat hierbij in op:
 • het protocol/het plan in deze situatie.
 • de teamafspraken in deze situatie.
 • welke theorie je hebt toegepast.
 • welke analyse je hebt gemaakt.
 • welke afwegingen je hebt gemaakt.
 • welke conclusie je hebt getrokken.
 • welke oplossingen/verbetervoorstellen jij hebt gegeven.
 • waarom je hiervoor gekozen hebt.