:

Wat is Arab Codex?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is Arab Codex?
  2. Wie betaald werknemer met Corona?
  3. Is het Arab nog van toepassing?
  4. Wat met je loon als je corona hebt?
  5. Wat als een van mijn werknemers corona heeft?
  6. Hoe verwijzen naar Codex?

Wat is Arab Codex?

Het regelt de betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers. Deze verzameling wetgeving is afgekondigd op na een lange herstructurering van de vroegere reglementering, bekend onder de naam ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming).

Wie betaald werknemer met Corona?

Ze worden betaald zoals voor elke andere ziekte: - 30 dagen gewaarborgd loon betaald door de werkgever; - ziekte uitkering achteraf. De zieke werknemer moet zijn afwezigheid rechtvaardigen.

Is het Arab nog van toepassing?

Situering van het ARAB Het ARAB is de bundeling van uitvoeringsbesluiten die tussen 19 tot stand zijn gekomen. Een aantal van deze voorschriften zijn nog van toepassing. Bij de verdere opbouw van de Codex, worden regelmatig delen van het ARAB opgeheven.

Wat met je loon als je corona hebt?

Beslist de werkgever zelf dat je niet meer mag komen werken, zonder dat dit wordt opgelegd door de overheid of de bedrijfsarts en zonder dat tijdelijke werkloosheid werd ingevoerd, dan heb je recht op een schadevergoeding die gelijk is aan je loon.

Wat als een van mijn werknemers corona heeft?

Heeft uw werknemer een positieve test op het coronavirus, dan moeten hij en zijn huisgenoten in quarantaine. Kan hij door de ernst van de klachten niet (thuis) werken, dan moet u hem volgens de Wet verbetering poortwachter ziekmelden bij uw arbodienst.

Hoe verwijzen naar Codex?

Bij verwijzing naar de codex worden de boeken, titels, hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen geschreven met een kleine letter. Bv. boek I, titel 3, hoofdstuk II, afdeling 2, onderafdeling 3 en niet Boek I, Titel 3, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3.