:

Wat doet artane?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat doet artane?
  2. Wat is Enteraal toedienen van medicijnen?
  3. Wat te doen bij tardieve dyskinesie?
  4. Welke toedieningsvormen verstaan we onder pufjes?
  5. Wat is Percutaan medicatie toedienen?
  6. Wat staat er in een Medicatiebewakingssysteem?
  7. Wat is een farmaceutische anamnese?

Wat doet artane?

Trihexyfenidyl remt de werking van de boodschapperstof ('neurotransmitter') acetylcholine in de hersenen. Het verbetert in de hersenen het verstoorde evenwicht tussen de verschillende boodschapperstoffen, zoals dopamine en acetylcholine. Hierdoor verminderen spierstijfheid en trillen.

Wat is Enteraal toedienen van medicijnen?

De toediening kan grofweg worden ingedeeld in drie groepen: topisch (lokaal/plaatselijk), enteraal (via het maag-darmkanaal) en parenteraal (door injectie of infuus).

Wat te doen bij tardieve dyskinesie?

Wanneer er symptomen ontstaan van een tardieve dyskinesie, dan is de beste behandeling het geheel staken van de dopamine receptor blokkerende medicatie. Het beloop van de aandoening waarvoor het nodig was om de dopamine receptor blokkerende medicatie te starten, zal bepalen of dit mogelijk is.

Welke toedieningsvormen verstaan we onder pufjes?

Met een inhalator ademt u medicijnen in (pufjes), zodat de werkzame stoffen rechtstreeks in de luchtwegen en de longen terechtkomen.

Wat is Percutaan medicatie toedienen?

Door de huid heen. Percutane voedingssondes bijvoorbeeld worden door de huid heen rechtstreeks in de maag of de dunne darm ingebracht. Vergelijken met subcutaan (SC).

Wat staat er in een Medicatiebewakingssysteem?

Dit systeem controleert bovendien het geneesmiddelgebruik bij patiënten met een nierfunctiestoornis. Verder wordt het systeem toegepast om doelmatig antibioticumgebruik in het ziekenhuis en om juist geneesmiddelgebruik bij sondevoeding en slikproblemen te monitoren.

Wat is een farmaceutische anamnese?

Rolverdeling binnen apotheekteam. Het afnemen van de farmaceutische anamnese (het patiëntgesprek) en het uitvoeren van de farmacotherapeutische analyse (aanzet tot het behandelplan) zijn binnen het apotheekteam voorbehouden aan apothekers. Ook stelt de apotheker zelf, in samenwerking met de arts, het behandelplan op.