:

Kan een slimme meter terugdraaien?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Kan een slimme meter terugdraaien?
  2. Kan mijn oude meter terugdraaien?
  3. Kan een digitale meter terugdraaien?
  4. Wat zijn de kosten van een slimme meter?
  5. Hoe premie digitale meter aanvragen?

Kan een slimme meter terugdraaien?

Deze meters kunnen niet of beperkt terugdraaien. Dat betekent dat wanneer op een (zonnige) dag meer wordt opgewekt dan op dat moment wordt verbruikt, de teruglevering niet wordt geregistreerd en u daar ook geen vergoeding voor krijgt.

Kan mijn oude meter terugdraaien?

*De traditionele, analoge meter is alleen geijkt voor energieverbruik. Voor het terugdraaien van de meter heeft er geen ijkproces plaatsgevonden. De meter is dus niet gemaakt om terug te draaien, maar kan het wel. Er kan alleen niet gegarandeerd worden dat de meter de teruggeleverde energie juist verwerkt.

Kan een digitale meter terugdraaien?

Dan mag die meter vanaf vandaag niet meer "terugdraaien" Wie zonnepanelen heeft én al een digitale meter in huis heeft, kan sinds middernacht niet meer genieten van de (virtueel) terugdraaiende teller.

Wat zijn de kosten van een slimme meter?

De vervanging van de traditionele meter door een slimme meter kost u niets. Wel blijft u, net als nu, meettarief (voorheen meterhuur) betalen. De overheid stelt de prijzen van de meterhuur jaarlijks vast. Dit tarief stelt de toezichthouder op de energiemarkt (de Autoriteit Consument en Markt - ACM) vast.

Hoe premie digitale meter aanvragen?

U moet uw premieaanvraag online indienen bij Fluvius uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter. Als uw digitale meter geplaatst werd vóór , dan moest uw aanvraag uiterlijk op 18 januari 2022 ingediend zijn.